Publicaties en onderzoek

Je moet juiste info krijgen. Daarom doet de Nationale Bank heel wat studiewerk om een goed zicht te hebben op de economische ontwikkelingen in België, Europa en de rest van de wereld. De NBB bestudeert bijvoorbeeld het monetair beleid, peilt via enquêtes naar het vertrouwen van gezinnen en bedrijven, rapporteert over de arbeidsmarkt en analyseert de overheidsfinanciën. Bovendien houdt ze vinger aan de pols bij actuele thema’s zoals klimaatrisico’s, de huizenmarkt of de energieprijzen. Ze maakt de resultaten van dat studiewerk beschikbaar via publicaties en evenementen, zodat zowel beleidsmakers als het bredere publiek zich kunnen informeren.