Betalingen en effecten

Je betaalt vandaag vaker online, contactloos of met betalingsapps dan met cash geld. Bij alle betalingen treedt de Nationale Bank op als tussenpersoon, zij beheert namelijk vereffenings- en betaalsystemen en houdt het betalingsverkeer in de gaten. Zo zorgt de NBB er mee voor dat geld en effecten veilig van verkoper naar koper gaan. En dat jij betrouwbaar, efficiënt en vlot kan betalen, zowel binnen België als internationaal.

TARGET Services vormen een geheel van door het Eurosysteem ontwikkelde en beheerde diensten die het vrij verkeer van geld, effecten en onderpand doorheen Europa verzekeren. Al deze diensten vereffenen transacties in centralebankgeld.