Monetairbeleidsinstrumenten

De prijsstabiliteit handhaven is de hoofddoelstelling van het monetair beleid. Om dat doel te bereiken, hanteert het Eurosysteem monetairbeleidsinstrumenten waarbij de nationale centrale banken een sleutelrol spelen.

Het Eurosysteem hanteert de volgende categorieën van instrumenten:

  • openmarkttransacties, waaronder de basisherfinancieringstransacties
  • permanente faciliteiten
  • minimumreserves

Bovendien heeft de ECB sinds 2009 verscheidene niet-conventionele monetairbeleidsinstrumenten gebruikt, zoals programma’s voor de aankoop van activa en forward guidance, ter aanvulling van de reguliere transacties van het Eurosysteem.