Beperking van het gebruik van contanten

Wettelijk en reglementair kader

Memorie van toelichting van de antiwitwaswet

Andere referentiedocumenten

Commentaar en aanbevelingen van de NBB