Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling

Wettelijk en reglementair kader

  • Antiwitwaswet:
  • Antiwitwasreglement van de NBB: 
    • Art. 3 en 5: algemene risicobeoordeling door de onderworpen financiële instellingen
    • Art. 6algemene risicobeoordeling op groepsniveau
                    

Memorie van toelichting van de antiwitwaswet

Nationale risicobeoordeling (NRA)

(nog niet gepubliceerd)