Balanscentrale

Balanscentrale

De Balanscentrale verzamelt, verwerkt en verspreidt de jaarrekeningen van de meeste rechtspersonen in België. Deze gegevens vormen een dankbare bron van informatie voor de opmaak van statistieken en financiële analyses. Deze informatie is gratis beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. 

Inlogprobleem Filing? Zie Ik heb een vraag

 

De statistische cijfergegevens met betrekking tot het boekjaar 2020 zijn gepubliceerd op de website van NBB.Stat :  NBB Statistieken

Betaling per overschrijving: als de e-mail van CCV met de betalingsgegevens vertraging oploopt, haal deze gegevens dan op in de persoonlijke ruimte!
Meer info hier

Opmaken en neerleggen

De opmaak en neerlegging van een jaarrekening door vennootschappen, verenigingen en stichtingen is onderworpen aan strikte wettelijke regels. 

Meer info


De online module van de Nationale Bank van België helpt u op weg bij de keuze van het correcte model van jaarrekening. 

Tool voor modelkeuze

 

Meer info over de taxonomie XBRL en andere technische informatie over de FILING-toepassing vindt u terug op deze pagina.  

Technische documentatie

 

Buitenlandse rekeningen melden

Raadplegen

Iedereen die dit wil kan:

  • jaarrekeningen gratis inkijken;
  • jaarrekeningen verder in detail analyseren. 

Meer info

Buitenlandse rekeningen melden

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo