Toegangsprocedure

Toegangsprocedure

De toegang tot FILING verloopt via CSAM, de toegangspoort tot de online diensten van de overheid of via IDAAS. De toegang tot Filing vereist het gebruik van een geldige digitale sleutel. 

Gebruikers hebben de keuze tussen diverse types van digitale sleutel:

De ondersteunde Certificaat Autoriteiten (CA) vindt u op deze pagina

Aanmelden bij FILING  met een commercieel certificaat 
Nieuwe IDAAS oplossing vanaf 23/01/2024

Vanaf 1 februari 2024 zal de authenticatie in CSAM met een commercieel certificaat om aan te melden bij FILING niet meer mogelijk zijn. 

De technische teams van de Balanscentrale hebben daarom IDAAS (IDentity As A Service) ontwikkeld, een alternatieve authenticatieoplossing die gebruik maakt van commerciële certificaten voor de neerlegging van jaarrekeningen via de toepassing FILING. 

 

x

Vanaf 23/01/2024 zal de IDAAS-oplossing beschikbaar zijn in FILING, parallel met de authenticatie met commerciële certificaten via CSAM (dat toegankelijk blijft tot 31/01/2024).

Praktisch betekent dit:

De nieuwe IDAAS-authenticatie geeft een nieuwe verbindingstoegang.

Hierdoor krijgt u toegang tot een nieuwe Persoonlijke Ruimte en zijn de formulieren in de bestaande Persoonlijke ruimte gekoppeld aan de CSAM-verbinding met commercieel certificaat niet toegankelijk via de IDAAS-verbinding.

Daarom nodigen we klanten uit om de formulieren die momenteel in behandeling zijn uiterlijk op 31/01/2024 af te ronden in de persoonlijke ruimte gekoppeld aan de authenticatie met een commercieel certificaat via CSAM. Een snelle betaling van deze neerleggingen zal een zo snel mogelijke publicatie mogelijk maken.

Het is aanbevolen om een IDAAS-profiel aan te maken met uw commercieel certificaat en alle nieuwe formulieren te verwerken in de nieuwe persoonlijke ruimte vanaf 23/01/2024.

Vanaf 01/02/2024 

Alleen de IDAAS-oplossing blijft beschikbaar voor aanmelding met commerciële certificaten. 

Indien u vanaf 01/02/2024 bestaande formulieren in behandeling niet meer terugvindt, neem dan contact op met ons Contact Center via het e-mailadres [email protected], met vermelding van de volgende informatie over de neerleggingen: 

-   identificatie van het commercieel certificaat (naam, e-mailadres, nummer van het certificaat, type certificaat)

-   identificatie van de over te zetten indieningen :

 • Ondernemingsnummer
 • Afsluitingsdatum van boekjaar 
 • Model
 • Type van neerlegging (initieel of verbetering)
 • Taal
 • Naam van de eigenaar van het certificaat
 • Type van certificaat

Steeds dezelfde sleutel

Het uploaden, opvolgen en initiëren van de betaling moet steeds met dezelfde digitale sleutel gebeuren.

Bij de vervanging of de verlenging van de geldigheid van de digitale sleutel kunnen sleutelgegevens wijzigen. Gevolg is dat het certificaat dan niet langer wordt herkend. Daardoor kan informatie over de neerleggingshistoriek verloren gaan.

Gebruik digitale sleutels

 MEER INFO Meer informatie over het precieze gebruik van digitale sleutels vindt u op de pagina over de aanmeldingsprocedures via Filing

Eerste aanmelding

 OPGELET Bij een eerste aanmelding via CSAM moeten nieuwe gebruikers in Filing eerst een profiel aanmaken.

Commerciële certificaten

Gelieve er rekening mee te houden dat de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) momenteel bezig is met de voorbereidingen van de Federal Authentication Service-versie 2.0. ('FAS 2.0.'), waarbij authenticaties via commerciële certificaten niet langer mogelijk zal zijn voor het aanmelden via CSAM vanaf 01/02/2024.

Met de nieuwe toegang via IDAAS is authenticatie via commerciële certificaten sinds 23/01/2024 wel mogelijk.

Specifieke vragen

Wat kan ik doen indien het inloggen niet lukt?

U dient uw certificaat (identificatie voor de aanmelding) aan te sluiten vóórdat u de toepassing opent.

Voor een snelle en beveiligde aanmelding op de applicaties, dient u altijd te beginnen met een opgekuiste internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge):

 • de browsergegevens (de surfgeschiedenis) wissen
 • download geschiedenis wissen
 • cookies en andere tijdelijke internetbestanden verwijderen
 • de cache internet wissen
 • enzovoort. 

Hoe wis ik mijn surfgeschiedenis?

Het is ook mogelijk dat er een antivirus of endpoint protection actief is op het systeem van de eindgebruiker en dat het certificaat niet tot op de FAS geraakt omdat het bijvoorbeeld geblokkeerd wordt in de HTTP Headers bij verzending. In dergelijk geval adviseren we de gebruiker om in samenwerking met een IT-collega de security te verlagen om een nieuwe inlogpoging te ondernemen.

Ik krijg telkens een grijs scherm of een foutboodschap bij inloggen. Scheelt er iets aan de firewall instellingen?

Indien u bij het aanmelden een leeg grijs scherm krijgt en volgende link in uw browser verschijnt, is er een firewall probleem:

https ://filing.cbso.nbb.be/?error=server_error&error_description=AADB2C90047%3a+ The+resource+%27https%3a%2f%2fcbsostorageappp.blob.core.windows.net%2fb2c%
2fux%2fnl%2funified.cshtml%27+contains+script+errors+preventing+it+from+being+loaded

Dit probleem is te wijten aan de firewall instellingen op uw PC en kan u oplossen door volgende urls in uw firewall of die van uw onderneming toe te laten:

login.microsoftonline.com

cbsostorageappp.blob.core.windows.net

b2clogin.com

Ook in geval van volgende foutboodschap “ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT” of “ERR_EMPTY_RESPONSE” is er een firewall-probleem.

Ook in dat geval dient u contact op te nemen met uw informaticaverantwoordelijke en bijkomend de volgende url in uw firewall of die van uw onderneming toe te laten in de lijst met de Trusted Sites:

cbso-auth.my.evidian.com 

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo