Begrippenlijst

Begrippenlijst

e-Box Enterprise

De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming waarlangs vanaf 4 april 2022 de mededeling van neerlegging van een jaarrekening elektronisch gebeurt. Wat een overheidsdienst vroeger via de post bezorgde, gebeurt voortaan via de e-Box Enterprise. Vergunningen, attesten, aanslagbiljetten, subsidietoekenningen, de mededeling van neerlegging van jaarrekening, enzovoort. Het afdrukken ervan hoeft niet, want alle digitale documenten zijn rechtsgeldig. (bron: Mededeling van neerlegging via e-Box Enterprise | nbb.be)

IFRS: International Financial Reporting Standards

Afkorting van 'International Financial Reporting Standards'. IFRS is een wereldwijde standaard om financiële resultaten op dezelfde transparante manier te rapporteren. In het begin (in 2005) was het enkel een Europees model, maar intussen raakte het mondiaal ingeburgerd. De uniforme rapportage maakt het een stuk eenvoudiger om de resultaten van bedrijven in verschillende landen met elkaar te vergelijken. Meer info: Financial reporting (europa.eu)

KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat alle basisgegevens van geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden. De databank van de Balanscentrale is gesynchroniseerd met de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

De KBO heeft een dubbel doel:

  • de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken; en
  • de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

Meer info over de KBO vindt u op de website van de FOD Economie.

Taxonomie

De taxonomie bevat alle boekhoudkundige begrippen voor het opmaken van gestandaardiseerde jaarrekeningen van Belgische ondernemingen uit de niet-financiële sector en van de vzw's en private stichtingen (bron: definitieve taxonomie)

Taxonomie ‘Corporate Permanent Data’

Het doel ervan is een uitwisseling van permanente gegevens van ondernemingen tussen verschillende softwareprogramma's en de Kruispuntbank van Ondernemingen mogelijk te maken. Deze taxonomie is een aanvulling op de Belgian Financial Reporting Taxonomy. 

XBRL: eXtensible Business Reporting Language

XBRL staat voor 'eXtensible Business Reporting Language'. Dis een elektronische taal die speciaal ontwikkeld is voor de vlotte uitwisseling van financiële rapportering via het internet (bron: Wat is XBRL? | nbb.be).

WVV: Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Afkorting van 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' en van het 'KB Wetboek van vennootschappen en verenigingen'. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking en werd met onmiddellijke ingang van toepassing op nieuwe vennootschappen en verenigingen. Bestaande vennootschappen en verenigingen moesten de nieuwe regelgeving toepassen vanaf 1 januari 2020, maar zij konden zich daarvoor wel al vrijwillig onderwerpen aan het nieuwe wetboek. De uiteindelijke deadline voor de overstap naar het nieuwe vennootschapsrecht is 1 januari 2024. Op dat moment moeten de statuten van alle al bestaande vennootschappen en verenigingen aangepast zijn aan het nieuwe wetboek. 

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo