Gegevens raadplegen

Gegevens raadplegen

U kan toegang krijgen tot de jaarrekeninggegevens van de Balanscentrale. Deze gegevens worden aangeboden in verschillende vormen én op maat van diverse doelgroepen. Dit gebeurt via toepassingen, zoals Consult, Extract, Webservices en Statistieken NBB.Stat.

  • Gebruikers kunnen met Extract informatie uit jaarrekeningen halen op basis van verschillende criteria. Ook kunnen ze deze info verder bewerken met de courante office-toepassingen.  

  • Iedereen kan gratis statistieken van neerleggingen online raadplegen. De Balanscentrale stelt deze statistieken op aan de hand van de jaarrekeningen (gestandaardiseerde modellen) die worden neergelegd door vennootschappen of door verenigingen en stichtingen.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo