Vrijwillige of verplichte correctie

Vrijwillige of verplichte correctie

De jaarrekening van vennootschappen, VZW’s, IVZW’s of stichtingen kan of moet het voorwerp uitmaken van een correctie. Een dergelijke correctie of verbetering kan nog gebeuren nadat de jaarrekening in kwestie al werd goedgekeurd door respectievelijk de vennoten verenigd in vergadering of algemene vergadering (bij vennootschappen), de algemene vergadering (bij VZW’s en IVZW’s) of het bestuursorgaan (bij stichtingen).

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet twee vormen van correctie:

  • de “vrijwillige” correctie (artikelen 3:19, § 1, eerste lid WVV (vennootschappen); 3:49, § 1 eerste lid WVV (VZW’s & IVZW’s); en 3:53, eerste lid WVV (stichtingen);
  • de “verplichte” correctie (artikelen 3:19, § 1, tweede lid WVV (vennootschappen); 3:49, § 1, tweede lid WVV (VZW’s & IVZW’s); en 3:53 tweede lid WVV (stichtingen)).

Vrijwillige correctie

De vrijwillige correctie slaat op:

  • materiële fouten (bijvoorbeeld onjuist bedrag door een schrijffout, boeking op een verkeerde rekening, rekenfouten),
  • foute of dubbel geboekte posten,
  • waarderingsfouten,
  • enzovoort. 

Deze correcties zijn louter vrijwillig. Voorwaarde voor zo’n vrijwillige verbetering is dat de fouten in de initiële neerlegging niet van die aard zijn dat de jaarrekening geen getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming.

Verplichte correctie

De correctie is verplicht na inbreuken op het boekhoudrecht, waardoor de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming.

Opmerking

Door toepassing van de rekenkundige en logische controles op de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen van vennootschappen of verenigingen en stichtingen in de toepassing Filing vóór aanvaarding van de jaarrekening worden wezenlijke fouten op voorhand onderschept.

  1. XBRL-bestanden die fouten tegen de wettelijke controles bevatten, kunnen niet als XBRL-bestand worden ingediend in Filing. De validaties in Filing laten het neerleggen van bestanden met fouten niet toe.
  2. Sinds 4 april 2022 worden ook PDF-bestanden op het moment van de neerlegging in Filing aan de wettelijke controles onderworpen. De jaarrekening wordt ingelezen via OCR en omgezet naar een gestructureerd databestand waarop net zoals bij de XBRL-bestanden, de validaties worden toegepast. Bij het vaststellen van fouten bij de wettelijke controles wordt de jaarrekening geweigerd.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo