Q&A CBSO 2022

Hieronder vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over het 'Central Balance Sheet Office (CBSO) 2022'-project. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

1. Timing

1.1 Hoe zeker is het dat de nieuwe toepassing in werking treedt op 1/1/2022?

Op dit moment is er geen reden om de inwerkingtreding van CBSO uit te stellen. De exacte datum van de go-live (begin januari) zal later worden meegedeeld, aangezien het overgangsscenario nog wordt vastgesteld.

Update 09/12/2021: er werd beslist de inwerkingtreding van CBSO uit te stellen tot 04/04/2022.

1.2 Wordt op een bepaald moment alles in de nieuwe structuur gestuurd of gaan verschillende structuren naast elkaar gebruikt worden?

Het go-live scenario is momenteel een big-bang scenario. Op 4 april 2022 zullen de oude Sofista/Filing-toepassingen worden stopgezet en zal de nieuwe Filing-toepassing (taxonomieën 22.x en 19.x) worden gelanceerd. Op dat ogenblik zal het niet meer mogelijk zijn om bestanden te gebruiken die gebaseerd zijn op de oude taxonomie (be-fr-pfs-ci-2021-01-01).

2. Modellen en XBRL-bestanden

2.1 Wat is de impact op de modellen, blijven die hetzelfde of moeten we structurele wijzigingen verwachten?

Op dit moment zijn er geen wijzigingen voorzien aan de officiële modellen. Indien de wetgever op een bepaald moment beslist om de neerlegging van een vereenvoudigd schema voor kleine verenigingen en stichtingen (die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren) bij de NBB te laten gebeuren, zal dit een aanpassing vereisen. De ontwerpteksten hiervoor lagen reeds klaar, maar zijn niet gestemd geraakt en dit project is on hold gezet.

2.2 Kunnen we in jullie omgeving nog XBRL-bestanden (instance docs) inlezen van 2021 of ouder?

Oudere XBRL-bestanden zullen niet compatibel zijn met de nieuwe Filing-toepassing voor het deponeren. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een ad-hoc tool aan te bieden om oudere XBRL-bestanden naar de nieuwe taxonomie te converteren. Dit is nog niet bevestigd.

Er zal ook een taxonomie voor modellen 2019 (19.x) worden geleverd. Deze taxonomie heeft dezelfde technische specificaties als de taxonomie 2022 (22.x). Deze taxonomie kan worden gebruikt in de nieuwe Filing- toepassing om formulieren neer te leggen gebaseerd op de modellen van 2019.

3. Gesplitste neerleggingen: “Split deposit”

3.1 Hoeveel verschillende neerleggingen kunnen er gebeuren i.v.m. hetzelfde boekjaar: enkel de jaarrekening + apart de documenten of ook een split van de andere documenten? 

Er zullen maximaal 2 gesplitste neerleggingen kunnen gebeuren, één voor de jaarrekening enerzijds en één voor het geheel van andere neer te leggen documenten anderzijds. Een opsplitsing van de andere documenten is niet voorzien.

De split deposit blijft de uitzondering, de gezamenlijke neerlegging zoals nu de regel.

3.2 Kunnen we op een bepaald moment vaststellen dat de neerlegging compleet is? 

Neen, dat is de verantwoordelijkheid van de onderneming zelf.

3.3 Moeten voor een split deposit de documenten in een bepaalde chronologie worden neergelegd?

Ja: eerst de jaarrekening, dan de andere documenten. Aanvullende informatie over de combinatie van "initieel", "aanvullend" en "gecorrigeerd" en "split deposit" (jaarrekening, andere documenten) zal later worden verspreid.

4. Filing-applicatie

4.1 In de huidige toepassingen SOFISTA en Filing zijn de resultaten van de validatie niet altijd dezelfde. Hoe zit dat bij de nieuwe toepassing?

De nieuwe FILING-toepassing zal dezelfde validatie-engine en validatieregels hebben voor zowel de editor (voorheen SOFISTA) als de filing-toepassing (FILING). Geen verschillen meer.

4.2 Zijn er plannen om rechtstreeks vanuit externe software API filing van jaarrekeningen mogelijk te maken en in het portaal van de Balanscentrale op te slaan (cfr. tax forms 281.50 + Bizztax)?

Er is geen filing-API voorzien voor CBSO 1.0; dit verzoek zal opnieuw worden geëvalueerd voor een toekomstige versie (na 2022) van de Filing-toepassing.

Voor het neerleggen in bulk van formulieren moeten de bestanden nog steeds handmatig in Filing worden geïmporteerd. Deze stap is verbeterd door de mogelijkheid om tot 50 formulieren tegelijk in te voeren in één enkele actie, automatisch gevolgd door het ophalen van de KBO-gegevens en de validatie van de rapporten.

4.3 Indien je de software vendor wil meegeven, moet je dan een 'zip'-bestand gebruiken?

Gegevens van contactpersonen en softwareleveranciers worden niet langer in één XBRL-bestand opgeslagen, maar in afzonderlijke XBRL-bestanden. Om gegevens van contactpersonen of softwareleveranciers mee te delen, moeten de afzonderlijke XBRL-bestanden als een zip-bestand worden geüpload. Het gebruik van afzonderlijke bestanden maakt het mogelijk alleen niet-gevoelige gegevens te publiceren zonder het jaarrekeningenbestand te wijzigen.

4.4 Wordt de .xtmp extensie nog gebruikt?

Dit concept wordt in het nieuwe project niet meer gebruikt. Zolang een neerleggingsformulier nog niet klaar is voor indiening, krijgt het in de "Personal Space" de status "draft" toegekend.

4.5 Kunnen waarderingsregels naast vrije tekstingave ook via PDF ingebracht worden?

De taxonomie zal worden aangepast om zowel PDF als tekst mogelijk te maken.

4.6 Wordt gebruik van het iXBRL-formaat mogelijk in de toekomst?

Voorlopig is inline XBRL (iXBRL) niet opgenomen in het CBSO-project. Wij zullen nagaan of het in een latere ontwikkeling van de taxonomie (na 2022) kan worden opgenomen

4.7 Wordt betaling via domiciliëring voorzien in de filing-toepassing?

Voorlopig maakt de betaling via domiciliëring geen deel uit van het project CBSO 2022. De kwestie is reeds doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder (CCV) waarmee wij zullen samenwerken. De integratie van betaling via domiciliëring zal na 2022 opnieuw worden geëvalueerd.
 

5. Taxonomie

5.1 Een up-to-date changelog bij de taxonomie is nodig, het lijkt deel uit te maken van de taxonomie, wat aangeeft dat we het zelf moeten controleren?

De changelog is effectief beschikbaar in de taxonomie (changelog.txt). Het zal de verschillen met de vorige taxonomieversie bevatten. Bovendien zal de versie folder alleen de definities bevatten waar een wijziging is doorgevoerd.

5.2 Is het mogelijk om bij het wijzigen van een versie ook de wijzigingen te detailleren? Ook bij het wijzigen van labels? 

In de changelog zullen de wijzigingen in de nieuwe versie gedetailleerd worden weergegeven om de aangebrachte wijzigingen te verduidelijken.

In de taxonomie is het niet de bedoeling dat de veranderingen in de changelog in detail beschreven worden. Aangezien de labels toch in de taxonomie aanwezig zijn, zullen de gewijzigde labels de facto door het laden van de nieuwe versie bijgewerkt worden in het pdf-document dat vanuit de taxonomie wordt gegenereerd.

We begrijpen echter de behoefte en evalueren momenteel de meest efficiënte manier om wijzigingen te melden in de pdf-modellen die op onze website beschikbaar zijn.

5.3 Zijn de ‘pfs_assets’ en andere van de vorige taxonomie definitief verdwenen, of komen deze nog terug?

Oude feiten zijn niet beschikbaar in de nieuwe taxonomie. Nieuwe feiten waarden met dimensies, domeinen, ... zullen niet veranderen.

5.4 Zijn de "BR_COL"-regels beschikbaar in de taxonomie (of elders)? 

Alle foutcodes en de betekenis ervan zullen worden meegedeeld wanneer de testomgeving voor indiening beschikbaar wordt gesteld.

5.5 Nu zijn de benamingen van de dimensions nogal cryptisch, blijft dit zo of wordt dit nog gewijzigd?

XBRL-bestanden zijn niet bedoeld om door mensen gelezen te worden.

5.6 Wettelijke en aanvullende controles maken nu deel uit van de taxonomie, kunnen de extra controles ook afzonderlijk worden gedocumenteerd?

Ja, alle controles die beschikbaar zijn in de verschillende Formule-linkbases zullen beschikbaar zijn in de technische gids.

5.7 We vinden niet terug hoe je een keuze maakt tussen ‘tekst’ of ‘pdf’ als je bv. een jaarverslag invoegt, kan je dat toelichten?

Zelfde context maar verschillend concept, voorbeeld – VOL-kap 17:

Controle zal worden toegevoegd om te vermijden dat tekst en PDF in een zelfde instance worden toegevoegd (alleen tekst of alleen ingesloten PDF).

5.8 In de “MOD” folder is er sprake van m01 & m81 voor het verkort schema en van m02 & m82 voor het volledig schema (met en zonder kapitaal). Er wordt echter niets vermeld over het microschema. Volgt dit in een latere versie?

Ja, andere modellen (Mic-kap, Mic-inb, vzw-modellen) zullen in toekomstige versies van de taxonomie worden toegevoegd.

5.9 Zullen de bestanden in fws altijd delta's zijn van alle vorige of zal de eerste versie van een jaar compleet zijn?

De eerste versie zal inderdaad altijd volledig zijn en in de volgende versies zullen alleen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden weergegeven.

In de praktijk is de voorlopige versie 22.8.1 de eerste versie en is dus volledig, zodat de updates van deze versie alleen de delta's ten opzichte van deze eerste versie zullen opleveren.

De versie die in 2022 in PRO geldig zal zijn, zal een volledige versie zijn. Op basis van deze volledige versie zullen in de volgende versies dus alleen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden voorgesteld.

5.10 Hoe zal een PDF-neerlegging eruit gaan zien (in de taxonomie)?

De publieke taxonomie zal geen ondersteuning (modellen) bieden voor het indienen van "XBRL-instances" met PDF als "enig" element.

De NBB-only taxonomie ondersteunt "XBRL-modellen voor PDF only" voor automatiseringsdoeleinden. Indien er belangstelling bestaat om deze modellen ter beschikking te stellen van aanbieders van boekhoudsoftware, laat ons dan weten waarom, dan zullen wij de mogelijkheid om de modellen voor een breder publiek open te stellen, opnieuw bekijken.

5.11 Worden de ontwikkelaars geïnformeerd als er nieuwe versies van de taxonomie beschikbaar komen in de komende testmaanden?

Bij elke nieuwe versie van de taxonomie zal er een e-mail naar de ontwikkelaars van boekhoudsoftware worden gestuurd om hen te informeren over de nieuwe versie.

6. Testing

6.1 Kunnen fictieve ondernemingsnummers zoals 0555222555 nog gebruikt worden?

Alleen ondernemingsnummers die in de KBO-database bestaan zijn geldig voor het aanmaken van een neerleggingsformulier in Filing. Indien het ondernemingsnummer onjuist is of niet bestaat, verschijnt er een blokkerende foutmelding in Filing.

6.2 Komt er een testomgeving voor de filing-applicatie?

De testomgeving zal in april 2021 worden opengesteld voor integrators van boekhoudsoftware. In september 2021 zal de testomgeving ter beschikking van het publiek worden gesteld. Vanaf 4 april 2022, wanneer de filingtoepassing live is gegaan, zal er een testomgeving beschikbaar blijven, maar de modaliteiten daarvan moeten nog bepaald worden.