Algemeen

Hier hebt u toegang tot de recentste statistische persberichten en statistieken. De cijferreeksen kan u raadplegen via de online database NBB.Stat en via PDF-versies van standaardtabellen. Een actueel beeld van de belangrijkste macro-economische variabelen wordt gepresenteerd in de Kerncijfers en de wekelijkse Economische indicatoren voor België. De komende updates en nieuwe statistieken worden aangekondigd in een kalender per thema. Eventuele vragen kan u richten tot de personen van wie u de contactgegevens hier aantreft.

De door de NBB gepubliceerde statistieken zijn in overeenstemming met de basisbeginselen die zijn uiteengezet in de Praktijkcode voor Europese statistieken en in de Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken.