Algemeen

Hier hebt u toegang tot de recentste statistische persberichten en statistieken. De cijferreeksen kan u raadplegen via de online database NBB.Stat en via PDF-versies van standaardtabellen. Een actueel beeld van de belangrijkste macro-economische variabelen wordt gepresenteerd in de Kerncijfers en de wekelijkse Economische indicatoren voor België. De komende updates en nieuwe statistieken worden aangekondigd in een kalender per thema. Eventuele vragen kan u richten tot de personen van wie u de contactgegevens hier aantreft.

De door de NBB gepubliceerde statistieken zijn in overeenstemming met de basisbeginselen die zijn uiteengezet in de Praktijkcode voor Europese statistieken en in de Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken.

Ondanks de gevolgen van de COVID-19-crisis, probeert het departement Statistiek de kalender van de publicaties zo goed mogelijk na te leven. Zoals gewoonlijk stellen onze teams alles in het werk om kwaliteitsvolle statistische reeksen te maken en te publiceren. De verzameling van de basisgegevens en de compilatie van de resultaten worden voortgezet op basis van de methodes die vóór de crisis werden ontwikkeld, zodat er coherente chronologische reeksen kunnen worden afgeleverd. Bepaalde methodes zullen mogelijk echter moeten worden aangepast. In dat geval zullen de gebruikers daarover worden geïnformeerd.