Online database en cijfers

Sommige onderwerpen worden toegelicht in gespecialiseerde websites:

De statistische taken van het ESCB zijn gebaseerd op een wettelijk mandaat om alle vereiste en relevante gegevens te verzamelen voor de productie en publicatie van onpartijdige, betrouwbare, passende, tijdige, consistente en toegankelijke statistieken op de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het ESCB vallen. Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken. De Nationale Bank onderschrijft het "Beleid inzake het hergebruik van ESCB-statistieken" zoals gecommuniceerd door de ESCB op 3 september 2012. De Bank kan evenwel haar positie herzien in geval er grote investeringen of kosten zouden moeten gebeuren.