Kalender

Publicaties van het departement Algemene statistiek worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer en de economische indicatoren, die om 15.00 uur worden verspreid.

Datum Periode Bron Thema
2022-06-30 2022Q1 (90d) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-06-30 2022Q1 INR Kwartaalrekening van de overheid
2022-06-30 2022Q1 NBB Financiële overheidsrekeningen
2022-06-30 2022Q1 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2022-06-30 2022M5 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-06-30 2022-I INR Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2022-06-30 2022M1-3 NBB Betalingsbalans
2022-06-30 2022Q1 NBB Internationale Investeringspositie
2022-06-30 2022Q1 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2022-06-30 2022M5 NBB Monetaire aggregaten
2022-07-01 2022Q1 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2022-07-01 2022Q1 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2022-07-01 2022-I INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2022-07-01 2022-I INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2022-07-01 2022-I INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2022-07-01 2022-26 NBB Economische indicatoren voor België
2022-07-05 2022M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-07-05 2022M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-07-05 2022M5 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-07-05 2022M5 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-07-05 2022M5 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-07-06 2022Q1 NBB Directe investeringen met het buitenland
2022-07-07 2022M6 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-07-08 2022-27 NBB Economische indicatoren voor België
2022-07-12 2022-I NBB Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België
2022-07-13 2022Q1 NBB Financiële rekeningen van België
2022-07-13 2022Q1 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2022-07-13 2022Q1 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-07-13 2022Q1 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2022-07-13 2022Q1 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2022-07-13 2022Q1 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2022-07-14 2022-I NBB Perscommuniqué - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-07-15 2022M5 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-07-15 2022M4 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-07-15 2022-04 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-07-15 2022-04 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-07-15 2022-II NBB Statistisch Tijdschrift
2022-07-15 2022-28 NBB Economische indicatoren voor België
2022-07-20 2022M7 NBB Consumentenenquête
2022-07-20 2022-07 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-07-22 2022M6 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-07-22 2022-29 NBB Economische indicatoren voor België
2022-07-25 2022M7 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-07-25 2022-07 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-07-28 2022Q2 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-07-28 2022-II INR Perscommuniqué - INR - Flash estimate
2022-07-29 2022M6 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-07-29 2022M6 NBB Monetaire aggregaten
2022-07-29 2022-30 NBB Economische indicatoren voor België
2022-08-02 2022M6 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-08-03 2022M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-08-03 2022M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-08-03 2022M6 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-08-03 2022M6 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-08-05 2022M7 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-08-05 2022-31 NBB Economische indicatoren voor België
2022-08-12 2022-32 NBB Economische indicatoren voor België
2022-08-16 2022M6 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-08-16 2022M5 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-08-16 2022-05 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-08-16 2022-05 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-08-16 2022-07 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2022-08-17 2022Q2 NBB Financial Vehicle Corporations
2022-08-19 2022-33 NBB Economische indicatoren voor België
2022-08-22 2022M7 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-08-22 2022M8 NBB Consumentenenquête
2022-08-22 2022-08 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-08-25 2022M8 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-08-25 2022-08 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-08-26 2022-34 NBB Economische indicatoren voor België
2022-08-31 2022Q2 (60d) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-08-31 2022M7 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-08-31 2022-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten
2022-08-31 2022M7 NBB Monetaire aggregaten
2022-09-01 2022M7 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-09-02 2022-35 NBB Economische indicatoren voor België
2022-09-05 2022M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-09-05 2022M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-09-05 2022M7 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-09-05 2022M7 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-09-07 2022M8 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-09-09 2022-36 NBB Economische indicatoren voor België
2022-09-14 2022-08 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2022-09-15 2022M7 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-09-15 2022M6 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-09-15 2022-06 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-09-15 2022-06 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-09-16 2022-37 NBB Economische indicatoren voor België
2022-09-21 2022M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-09-22 2022M9 NBB Consumentenenquête
2022-09-22 2022-09 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-09-23 2022-38 NBB Economische indicatoren voor België
2022-09-26 2022M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-09-26 2022-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-09-30 2022M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-09-30 2022-II INR Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2022-09-30 2022M4-6 NBB Betalingsbalans
2022-09-30 2022Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2022-09-30 2022Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2022-09-30 2022M8 NBB Monetaire aggregaten
2022-09-30 2022-39 NBB Economische indicatoren voor België
2022-10-04 2022M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-10-05 2022M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-10-05 2022M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-10-05 2022M8 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-10-05 2022M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-10-06 2022Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2022-10-07 2022M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-10-07 2022-40 NBB Economische indicatoren voor België
2022-10-12 2022-II NBB Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België
2022-10-12 2022Q2 NBB Financiële rekeningen van België
2022-10-12 2022Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2022-10-12 2022Q2 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-10-12 2022Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2022-10-12 2022Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2022-10-12 2022Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2022-10-13 2022-II NBB Perscommuniqué - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-10-14 2022M8 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-10-14 2022M7 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-10-14 2022-07 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-10-14 2022-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-10-14 2022-41 NBB Economische indicatoren voor België
2022-10-19 2022Q2 (110d) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-10-19 2021 NBB Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2022-10-19 2021 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2022-10-19 2021 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2022-10-19 2022Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2022-10-19 2022Q2 NBB Financiële overheidsrekeningen
2022-10-19 2022Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2022-10-19 2022-II INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2022-10-19 2022-II INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2022-10-19 2021 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2022-10-19 2021 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen en tabellen
2022-10-19 2021 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2022-10-19 2022-III NBB Statistisch Tijdschrift
2022-10-19 2021 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2022-10-19 2021 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2022-10-19 2021 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2022-10-19 2021 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2022-10-19 2021 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2022-10-21 2022M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-10-21 2022M10 NBB Consumentenenquête
2022-10-21 2022-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-10-21 2022-42 NBB Economische indicatoren voor België
2022-10-24 2022Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2022-10-24 2022Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2022-10-25 2022M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-10-25 2022-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-10-28 2022Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-10-28 2022M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-10-28 2022-III INR Perscommuniqué - INR - Flash estimate
2022-10-28 2022-43 NBB Economische indicatoren voor België
2022-10-31 2022M9 NBB Monetaire aggregaten
2022-11-03 2022M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-11-04 2022M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-11-04 2022M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-11-04 2022M9 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-11-04 2022M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-11-04 2022-44 NBB Economische indicatoren voor België
2022-11-08 2022M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-11-10 2022-45 NBB Economische indicatoren voor België
2022-11-15 2022M9 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-11-15 2022M8 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-11-15 2022-08 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-11-15 2022-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-11-15 2022-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2022-11-18 2022Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2022-11-18 2022-46 NBB Economische indicatoren voor België
2022-11-21 2022M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-11-22 2022M11 NBB Consumentenenquête
2022-11-22 2022-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-11-24 2022M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-11-24 2022-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-11-25 2022-47 NBB Economische indicatoren voor België
2022-11-30 2022Q3 (60d) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2022-11-30 2022M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-11-30 2022-III INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten
2022-11-30 2022M10 NBB Monetaire aggregaten
2022-12-02 2022M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-12-02 2022-48 NBB Economische indicatoren voor België
2022-12-05 2022M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-12-05 2022M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-12-05 2022M10 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-12-05 2022M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-12-07 2022M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-12-09 2022-49 NBB Economische indicatoren voor België
2022-12-14 2022-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2022-12-15 2022M10 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-12-15 2022M9 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-12-15 2022-09 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2022-12-15 2022-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2022-12-16 2022-50 NBB Economische indicatoren voor België
2022-12-20 2022M12 NBB Consumentenenquête
2022-12-20 2022-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2022-12-21 2022M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-12-23 2022M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2022-12-23 2022-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2022-12-23 2022-51 NBB Economische indicatoren voor België
2022-12-30 2022M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2022-12-30 2022-III INR Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2022-12-30 2022M7-9 NBB Betalingsbalans
2022-12-30 2022Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2022-12-30 2022Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2022-12-30 2022M11 NBB Monetaire aggregaten
2022-12-30 2022-52 NBB Economische indicatoren voor België
2022-12-31 2022Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2022-12-31 2022Q3 NBB Financiële overheidsrekeningen
2022-12-31 2022Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2023-01-04 2022M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2023-01-04 2022M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2023-01-04 2022M11 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2023-01-04 2022M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2023-01-04 2022M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2023-01-05 2022Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2023-01-06 2022M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2023-01-10 2022Q3 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2023-01-10 2022Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2023-01-12 2022-III NBB Perscommuniqué - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2023-01-12 2022Q3 NBB Financiële rekeningen van België
2023-01-12 2022Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2023-01-12 2022Q3 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2023-01-12 2022Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2023-01-12 2022Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2023-01-12 2022Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2023-01-16 2022M11 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2023-01-16 2022M10 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2023-01-23 2022M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2023-01-31 2022M12 NBB Monetaire aggregaten
2023-02-02 2022M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2023-02-07 2023M1 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2023-02-15 2022M12 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2023-02-15 2022M11 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2023-02-17 2022Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2023-03-15 2022M12 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2023-03-31 2022-IV INR Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2023-03-31 2022M10-12 NBB Betalingsbalans
2023-03-31 2022Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2023-03-31 2022Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2023-04-06 2022Q4 NBB Directe investeringen met het buitenland
2023-04-14 2022Q4 NBB Financiële rekeningen van België
2023-04-14 2022Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2023-04-14 2022Q4 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2023-04-14 2022Q4 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2023-04-14 2022Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2023-04-14 2022Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2023-06-30 2023-I INR Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans