Kalender

Datum Periode Bron Thema
2017-09-21 2017M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2017-09-22 2017M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2017-09-22 2017-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2017-09-22 2017-38 NBB Economische indicatoren voor België
2017-09-27 2017M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2017-09-29 2017Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2017-09-29 2017M4-6 NBB Betalingsbalans
2017-09-29 2017Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2017-09-29 2017M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2017-09-29 2017M8 NBB Monetaire aggregaten
2017-09-29 2017-39 NBB Economische indicatoren voor België
2017-10-02 2017M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2017-10-04 2017M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2017-10-04 2017M8 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2017-10-04 2017M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2017-10-06 2017Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2017-10-06 2017M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2017-10-06 2017-40 NBB Economische indicatoren voor België
2017-10-11 2017Q2 NBB Financiële rekeningen van België
2017-10-11 2017-II NBB Financiële rekeningen van België
2017-10-11 2017Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2017-10-11 2017Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2017-10-11 2017Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2017-10-13 2017-41 NBB Economische indicatoren voor België
2017-10-16 2017M8 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2017-10-16 2017M7 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2017-10-16 2017-07 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2017-10-16 2017-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2017-10-19 2017M10 NBB Consumentenenquête
2017-10-19 2017-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2017-10-19 2017-III NBB Statistisch Tijdschrift
2017-10-20 2017-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2017-10-20 2016 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2017-10-20 2016 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2017-10-20 2016 NBB Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2017-10-20 2016 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2017-10-20 2017Q2 NBB Financiële overheidsrekeningen
2017-10-20 2017Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2017-10-20 2017-42 NBB Economische indicatoren voor België
2017-10-23 2017M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2017-10-24 2017M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2017-10-24 2017M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2017-10-24 2017-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2017-10-26 2017M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2017-10-27 2017-43 NBB Economische indicatoren voor België
2017-10-30 2017Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2017-10-30 2017-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen
2017-10-30 2017-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2017-10-30 2017-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen
2017-10-30 2017-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen
2017-10-30 2017Q2 (Rev.) NBB Werkgelegenheid
2017-10-31 2017M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2017-10-31 2017M9 NBB Monetaire aggregaten
2017-11-02 2017M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2017-11-03 2017-44 NBB Economische indicatoren voor België
2017-11-06 2017M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2017-11-06 2017M9 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2017-11-06 2017M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2017-11-08 2017M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2017-11-10 2017-45 NBB Economische indicatoren voor België
2017-11-15 2017M9 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2017-11-15 2017M8 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2017-11-15 2017-08 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2017-11-15 2017-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2017-11-16 2017-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2017-11-17 2017-46 NBB Economische indicatoren voor België
2017-11-20 2017Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2017-11-21 2017M11 NBB Consumentenenquête
2017-11-21 2017-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2017-11-21 2017M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2017-11-23 2017M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2017-11-23 2017-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2017-11-23 2017-11 NBB Perscommuniqué - Indicator inzake perceptie van kredietbelemmering
2017-11-24 2017-47 NBB Economische indicatoren voor België
2017-11-28 2017M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2017-11-30 2017Q3 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2017-11-30 2017Q3 NBB Werkgelegenheid
2017-11-30 2017M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2017-11-30 2017M10 NBB Monetaire aggregaten
2017-12-01 2017M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2017-12-01 2017-48 NBB Economische indicatoren voor België
2017-12-05 2017M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2017-12-05 2017M10 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2017-12-05 2017M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2017-12-07 2017M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2017-12-08 2017-49 NBB Economische indicatoren voor België
2017-12-15 2017S2 NBB Zesmaandelijkse enquête investeringen
2017-12-15 2017-II NBB Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2017-12-15 2017M10 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2017-12-15 2017M9 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2017-12-15 2017-09 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2017-12-15 2017-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2017-12-15 2017-II INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht
2017-12-15 2017-50 NBB Economische indicatoren voor België
2017-12-15 2017-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2017-12-18 2017M12 NBB Consumentenenquête
2017-12-18 2017-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2017-12-20 2017M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2017-12-20 2017-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2017-12-21 2017M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2017-12-22 2017-51 NBB Economische indicatoren voor België
2017-12-29 2017Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2017-12-29 2017M7-9 NBB Betalingsbalans
2017-12-29 2017Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2017-12-29 2017Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2017-12-29 2017Q3 NBB Financiële overheidsrekeningen
2017-12-29 2017Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2017-12-29 2017M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2017-12-29 2017M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2017-12-29 2017M11 NBB Monetaire aggregaten
2017-12-29 2017-52 NBB Economische indicatoren voor België
2018-01-04 2017M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2018-01-04 2017M11 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2018-01-04 2017M12 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2018-01-04 2017M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2018-01-06 2017Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2018-01-08 2017M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2018-01-11 2017Q3 NBB Financiële rekeningen van België
2018-01-11 2017Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2018-01-11 2017Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2018-01-11 2017Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2018-01-15 2017M11 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2018-01-15 2017M10 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-01-22 2017M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2018-01-26 2017M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2018-01-31 2017M12 NBB Monetaire aggregaten
2018-01-31 2017M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2018-02-05 2017M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2018-02-05 2017M12 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2018-02-15 2017M12 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2018-02-15 2017M11 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-02-19 2017Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2018-03-15 2017M12 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-03-30 2017M10-12 NBB Betalingsbalans
2018-03-30 2017Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2018-04-06 2017Q4 NBB Directe investeringen met het buitenland
2018-04-13 2017Q4 NBB Financiële rekeningen van België
2018-04-13 2017Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2018-04-13 2017Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2018-04-13 2017Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar