Kalender

Publicaties van het departement Algemene statistiek worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer en de economische indicatoren, die om 15.00 uur worden verspreid.

Datum Periode Bron Thema
2023-12-15 2023M10 INR Buitenlandse handel - overzicht
2023-12-15 2023M9 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2023-12-15 2023-09 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2023-12-15 2023-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2023-12-20 2023M12 NBB Consumentenenquête
2023-12-20 2020 INR Persbericht - INR - Aanbod en gebruikstabellen
2023-12-20 2020 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
2023-12-20 2023-12 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2023-12-20 2023 INR Persbericht - INR - Overheidsuitgaven naar functies en transacties
2023-12-21 2023M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2023-12-22 2022 (Lnd) INR Kapitaalgoederenvoorraad
2023-12-22 2020 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2023-12-22 2021 INR Aanvullende tabel voor verworven pensioenrechten in de sociale verzekering
2023-12-22 2022 INR Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren
2023-12-22 2023M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2023-12-22 2023-12 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2023-12-29 2023Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2023-12-29 2023Q3 INR Financiële overheidsrekeningen
2023-12-29 2023Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2023-12-29 2023M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2023-12-29 2023M7-9 NBB Betalingsbalans
2023-12-29 2023Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-01-02 2023M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-01-02 2023M11 NBB Monetaire aggregaten
2024-01-04 2023M11 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-01-05 2023Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-01-05 2023-III NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-01-05 2023M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-01-05 2023M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-01-05 2023M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-01-08 2023M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-01-10 2023Q3 (90D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-01-10 2023Q3 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-01-10 2023Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-01-10 2023-III INR Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2024-01-10 2023-III INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-01-10 2023-III INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-01-12 2023-III INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-01-12 2023Q3 INR Financiële rekeningen van België
2024-01-12 2023Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-01-12 2023Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-01-12 2023Q3 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-01-12 2023Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-01-12 2023Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-01-15 2023M11 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-01-15 2023M10 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-01-15 2023-10 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-01-15 2023-10 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-01-22 2024M1 NBB Consumentenenquête
2024-01-22 2024-01 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-01-22 2023M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-01-25 2024M1 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-01-25 2024M1 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-01-25 2024-01 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-01-26 2022 INR Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens
2024-01-26 2023M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-01-26 2022 NBB Verdeling van de consumptieve bestedingen en besparingen
2024-01-26 2022 INR Persbericht - INR - Regionale rekeningen - Variabelen per industrie
2024-01-26 2022 INR Regionale rekeningen
2024-01-26 2023-III NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-01-26 2021-2022 INR Regionale rekeningen - NACE 2008
2024-01-29 2023Q4 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-01-29 2023-IV INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-01-31 2023M12 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-01-31 2023M12 NBB Monetaire aggregaten
2024-02-01 2023M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-02-01 2023M12 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-02-01 2023M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-02-05 2023M12 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-02-07 2024M1 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-02-15 2023M12 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-02-15 2023M11 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-02-15 2023-11 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-02-15 2023-11 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-02-16 2021 INR Aanvullende tabel voor verworven pensioenrechten in de sociale verzekering
2024-02-16 2023Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-02-20 2024M2 NBB Consumentenenquête
2024-02-20 2024-02 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-02-21 2024M1 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-02-22 2024M2 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-02-22 2024-02 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-02-27 2024M1 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-02-28 2023Q4 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-02-28 2023-IV INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-02-29 2024M1 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-02-29 2024M1 NBB Monetaire aggregaten
2024-03-04 2024M1 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-03-04 2024M1 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-03-04 2024M1 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-03-05 2024M1 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-03-07 2024M2 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-03-15 2024M1 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-03-15 2023M12 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-03-15 2023-12 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-03-15 2023-12 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-03-21 2024M2 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-03-22 2024M3 NBB Consumentenenquête
2024-03-22 2024-03 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-03-26 2024M3 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-03-26 2024-03 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-03-28 2024M2 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-03-28 2024M2 NBB Monetaire aggregaten
2024-03-29 2022 INR Verdeling van de Belgische in- en uitvoer
2024-03-29 2024M2 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-03-29 2022 INR Persbericht - INR - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten
2024-03-29 2022 INR Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten
2024-03-29 2023-IV NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-03-29 2023M10-12 NBB Betalingsbalans
2024-03-29 2023Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2024-03-29 2023Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-04-04 2023Q4 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-04-04 2024M2 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-04-05 2024M2 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-04-05 2024M2 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-04-05 2024M2 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-04-08 2024M3 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-04-12 2023-IV INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-04-12 2023Q4 INR Financiële rekeningen van België
2024-04-12 2023Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-04-12 2023Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-04-12 2023Q4 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-04-12 2023Q4 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-04-12 2023Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-04-15 2024M2 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-04-15 2024M1 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-04-15 2024-01 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-04-15 2024-01 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-04-19 2023Q4 (110D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-04-19 2023 INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2024-04-19 2023Q4 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-04-19 2023Q4 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-04-19 2023Q4 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-04-19 2023-IV INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-04-19 2023-IV INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-04-19 2023 INR Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen
2024-04-19 2023 INR Persbericht - INR - Rekeningen van de overheid
2024-04-22 2024M4 NBB Consumentenenquête
2024-04-22 2024-04 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-04-22 2024M3 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-04-23 2023Q4 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-04-23 2023Q4 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-04-24 2024M4 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-04-24 2024M4 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-04-24 2024-04 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-04-26 2024M3 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-04-26 2023-IV NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-04-29 2024Q1 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-04-29 2024-I INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-04-30 2024M3 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-04-30 2024M3 NBB Monetaire aggregaten
2024-05-03 2024M3 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-05-03 2024M3 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-05-03 2024M3 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-05-06 2024M3 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-05-08 2024-I NBB Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2024-05-08 2024S1 NBB Zesmaandelijkse enquête investeringen
2024-05-08 2024M4 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-05-15 2024M3 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-05-15 2024M2 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-05-15 2024-02 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-05-15 2024-02 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-05-21 2024M4 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-05-22 2024M5 NBB Consumentenenquête
2024-05-22 2024-05 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-05-22 2024Q1 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-05-24 2024M5 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-05-24 2024-05 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-05-29 2024M4 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-05-31 2024Q1 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-05-31 2024M4 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-05-31 2024-I INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-05-31 2024M4 NBB Monetaire aggregaten
2024-06-05 2024M4 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-06-05 2024M4 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-06-05 2024M4 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-06-05 2024M4 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-06-07 2024M5 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-06-14 2024M4 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-06-14 2024M3 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-06-14 2024-03 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-06-14 2024-03 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-06-21 2024M6 NBB Consumentenenquête
2024-06-21 2024-06 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-06-21 2024M5 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-06-25 2024M6 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-06-25 2024-06 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-06-27 2024M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-06-28 2024Q1 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-06-28 2024Q1 (90D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-06-28 2024Q1 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-06-28 2024Q1 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-06-28 2024Q1 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-06-28 2024Q1 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-06-28 2024M5 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-06-28 2024-I INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-06-28 2024-I INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-06-28 2024-I NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-06-28 2024M1-3 NBB Betalingsbalans
2024-06-28 2024Q1 NBB Internationale Investeringspositie
2024-06-28 2024Q1 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-06-28 2024M5 NBB Monetaire aggregaten
2024-07-03 2024M5 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-07-04 2024Q1 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-07-04 2024M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-04 2024M5 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-07-04 2024M5 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-07-05 2024M6 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-07-12 2024-I INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-07-12 2024Q1 INR Financiële rekeningen van België
2024-07-12 2024Q1 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-07-12 2024Q1 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-07-12 2024Q1 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-07-12 2024Q1 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-07-15 2024M5 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-07-15 2024M4 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-07-15 2024-04 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-07-15 2024-04 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-07-22 2024M7 NBB Consumentenenquête
2024-07-22 2024-07 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-07-22 2024M6 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-07-25 2024M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-25 2024M7 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-07-25 2024M7 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-07-25 2024-07 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-07-26 2024-I NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-07-29 2024Q2 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-07-29 2024-II INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-07-31 2024M6 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-07-31 2024M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-31 2024M6 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-07-31 2024M6 NBB Monetaire aggregaten
2024-07-31 2024M6 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-08-05 2024M6 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-08-07 2024M7 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-08-14 2024Q2 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-08-16 2024M6 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-08-16 2024M5 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-08-16 2024-05 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-08-16 2024-05 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-08-21 2024M7 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-08-22 2024M8 NBB Consumentenenquête
2024-08-22 2024-08 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-08-26 2024M8 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-08-26 2024-08 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-08-28 2024M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-08-30 2024Q2 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-08-30 2024M7 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-08-30 2024-II INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-08-30 2024M7 NBB Monetaire aggregaten
2024-09-03 2024M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-09-03 2024M7 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-09-03 2024M7 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-09-04 2024M7 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-09-06 2024M8 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-09-16 2024M7 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-09-16 2024M6 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-09-16 2024-06 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-09-16 2024-06 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-09-23 2024M9 NBB Consumentenenquête
2024-09-23 2024-09 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-09-23 2024M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-09-25 2024M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-09-25 2024-09 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-09-26 2024M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-09-30 2024M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-09-30 2024-II NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-09-30 2024M4-6 NBB Betalingsbalans
2024-09-30 2024Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2024-09-30 2024Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-09-30 2024M8 NBB Monetaire aggregaten
2024-10-02 2024M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-02 2024M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-10-02 2024M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-10-03 2024M8 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-10-04 2024Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-10-07 2024M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-10-11 2024-II INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-10-11 2024Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-10-14 2024Q2 INR Financiële rekeningen van België
2024-10-14 2024Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-10-14 2024Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-10-14 2024Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-10-15 2024M8 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-10-15 2024M7 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-10-15 2024-07 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-10-15 2024-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-10-18 2024Q2 (110D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-10-18 2023 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2024-10-18 2023 INR Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2024-10-18 2023 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2024-10-18 2023 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2024-10-18 2024Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-10-18 2024Q2 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-10-18 2024Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-10-18 2024-II INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-10-18 2024-II INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-10-18 2023 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen en tabellen
2024-10-18 2023 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2024-10-18 2023-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2024-10-18 2023 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2024-10-18 2023 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2024-10-18 2023 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2024-10-18 2023 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2024-10-18 2023 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2024-10-21 2024M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-10-23 2024Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-10-23 2024Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-10-23 2024M10 NBB Consumentenenquête
2024-10-23 2024-10 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-10-25 2024M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-25 2024-II NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-10-25 2024M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-10-25 2024M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-10-25 2024-10 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-10-29 2024Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-10-29 2024-III INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-10-31 2024M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-10-31 2024M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-31 2024M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-10-31 2024M9 NBB Monetaire aggregaten
2024-10-31 2024M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-11-06 2024M9 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-11-08 2024M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-11-15 2024M9 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-11-15 2024M8 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-11-15 2024-08 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-11-15 2024-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-11-19 2024Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-11-21 2024M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-11-22 2024M11 NBB Consumentenenquête
2024-11-22 2024-11 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-11-25 2024M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-11-25 2024-11 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-11-28 2024M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-11-29 2024Q3 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-11-29 2024M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-11-29 2024-III INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-11-29 2024M10 NBB Monetaire aggregaten
2024-12-04 2024M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-12-04 2024M10 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-12-04 2024M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-12-04 2024M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-12-06 2024M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-12-09 2024-II NBB Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2024-12-09 2024S2 NBB Zesmaandelijkse enquête investeringen
2024-12-16 2024M10 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-12-16 2024M9 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-12-16 2024-09 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-12-16 2024-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-12-20 2023 (Lnd) INR Kapitaalgoederenvoorraad
2024-12-20 2021 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2024-12-20 2024M12 NBB Consumentenenquête
2024-12-20 2021 INR Persbericht - INR - Aanbod en gebruikstabellen
2024-12-20 2021 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
2024-12-20 2024-12 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-12-23 2024M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-12-23 2024-12 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-12-23 2024M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-12-31 2024Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-12-31 2024Q3 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-12-31 2024Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-12-31 2024M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-12-31 2024M7-9 NBB Betalingsbalans
2024-12-31 2024Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2024-12-31 2024Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-12-31 2024M11 NBB Monetaire aggregaten
2025-01-02 2024M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2025-01-03 2024-III NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2025-01-06 2024M11 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2025-01-07 2024Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2025-01-07 2024M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2025-01-07 2024M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2025-01-07 2024M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2025-01-08 2024M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2025-01-10 2024Q3 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2025-01-10 2024Q3 (90D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2025-01-10 2024Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2025-01-13 2024Q3 INR Financiële rekeningen van België
2025-01-13 2024Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2025-01-13 2024Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2025-01-13 2024Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2025-01-13 2024Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2025-01-15 2024M11 INR Buitenlandse handel - overzicht
2025-01-15 2024M10 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2025-01-24 2024-III NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2025-01-31 2024M12 NBB Monetaire aggregaten
2025-02-04 2024M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2025-02-07 2025M1 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2025-02-19 2024Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2025-03-31 2024Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2025-04-25 2024-IV NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht