Kalender

Publicaties van het departement Algemene statistiek worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer, die om 15.00 uur worden verspreid.

Datum Periode Bron Thema
2024-06-14 2024M4 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-06-14 2024M3 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-06-14 2024-03 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-06-14 2024-03 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-06-20 2024M6 NBB Consumentenenquête
2024-06-20 2024-06 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-06-21 2024M5 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-06-24 2024M6 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-06-24 2024-06 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-06-27 2024M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-06-28 2024Q1 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-06-28 2024Q1 (90D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-06-28 2024Q1 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-06-28 2024Q1 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-06-28 2024Q1 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-06-28 2024Q1 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-06-28 2024M5 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-06-28 2024-I INR Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2024-06-28 2024-I INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-06-28 2024-I INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-06-28 2024-I NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-06-28 2024M1-3 NBB Betalingsbalans
2024-06-28 2024Q1 NBB Internationale Investeringspositie
2024-06-28 2024Q1 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-06-28 2024M5 NBB Monetaire aggregaten
2024-07-03 2024M5 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-07-04 2024Q1 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-07-04 2024M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-04 2024M5 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-07-04 2024M5 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-07-05 2024M6 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-07-12 2024-I INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-07-12 2024Q1 INR Financiële rekeningen van België
2024-07-12 2024Q1 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-07-12 2024Q1 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-07-12 2024Q1 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-07-12 2024Q1 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-07-15 2024M5 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-07-15 2024M4 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-07-15 2024-04 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-07-15 2024-04 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-07-22 2024M7 NBB Consumentenenquête
2024-07-22 2024-07 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-07-22 2024M6 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-07-25 2024M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-25 2024M7 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-07-25 2024M7 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-07-25 2024-07 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-07-26 2024-I NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-07-29 2024Q2 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-07-29 2024-II INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-07-31 2024M6 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-07-31 2024M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-07-31 2024M6 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-07-31 2024M6 NBB Monetaire aggregaten
2024-07-31 2024M6 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-08-05 2024M6 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-08-07 2024M7 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-08-14 2024Q2 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-08-16 2024M6 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-08-16 2024M5 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-08-16 2024-05 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-08-16 2024-05 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-08-21 2024M7 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-08-22 2024M8 NBB Consumentenenquête
2024-08-22 2024-08 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-08-26 2024M8 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-08-26 2024-08 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-08-28 2024M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-08-30 2024Q2 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-08-30 2024M7 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-08-30 2024-II INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-08-30 2024M7 NBB Monetaire aggregaten
2024-09-03 2024M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-09-03 2024M7 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-09-03 2024M7 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-09-04 2024M7 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-09-06 2024M8 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-09-16 2024M7 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-09-16 2024M6 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-09-16 2024-06 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-09-16 2024-06 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-09-20 2024M9 NBB Consumentenenquête
2024-09-20 2024-09 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-09-23 2024M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-09-24 2024M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-09-24 2024-09 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-09-26 2024M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-09-30 2024M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-09-30 2024-II NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2024-09-30 2024M4-6 NBB Betalingsbalans
2024-09-30 2024Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2024-09-30 2024Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-09-30 2024M8 NBB Monetaire aggregaten
2024-10-02 2024M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-02 2024M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-10-02 2024M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-10-03 2024M8 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-10-04 2024Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2024-10-07 2024M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-10-11 2024-II INR Persbericht - Financiële rekeningen van België
2024-10-11 2024Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2024-10-14 2024Q2 INR Financiële rekeningen van België
2024-10-14 2024Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2024-10-14 2024Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2024-10-14 2024Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2024-10-15 2024M8 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-10-15 2024M7 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-10-15 2024-07 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-10-15 2024-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-10-18 2024Q2 (110D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-10-18 2023 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2024-10-18 2023 INR Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2024-10-18 2023 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2024-10-18 2023 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2024-10-18 2024Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-10-18 2024Q2 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-10-18 2024Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-10-18 2024-II INR Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2024-10-18 2024-II INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2024-10-18 2024-II INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2024-10-18 2023 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen en tabellen
2024-10-18 2023 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2024-10-18 2023-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2024-10-18 2023 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2024-10-18 2023 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2024-10-18 2023 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2024-10-18 2023 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2024-10-18 2023 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2024-10-21 2024M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-10-22 2024M10 NBB Consumentenenquête
2024-10-22 2024-10 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-10-23 2024Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2024-10-23 2024Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2024-10-25 2024M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-25 2024-II NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2024-10-25 2024M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-10-25 2024M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2024-10-25 2024-10 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-10-29 2024Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-10-29 2024-III INR Persbericht - INR - Flash estimate
2024-10-31 2024M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-10-31 2024M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-10-31 2024M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-10-31 2024M9 NBB Monetaire aggregaten
2024-10-31 2024M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-11-06 2024M9 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-11-08 2024M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-11-15 2024M9 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-11-15 2024M8 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-11-15 2024-08 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-11-15 2024-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-11-19 2024Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2024-11-21 2024M11 NBB Consumentenenquête
2024-11-21 2024-11 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-11-21 2024M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-11-25 2024M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-11-25 2024-11 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-11-28 2024M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2024-11-29 2024Q3 (60D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2024-11-29 2024M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-11-29 2024-III INR Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten
2024-11-29 2024M10 NBB Monetaire aggregaten
2024-12-04 2024M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2024-12-04 2024M10 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2024-12-04 2024M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2024-12-04 2024M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2024-12-06 2024M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2024-12-09 2024-II NBB Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2024-12-09 2024S2 NBB Zesmaandelijkse enquête investeringen
2024-12-16 2024M10 INR Buitenlandse handel - overzicht
2024-12-16 2024M9 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2024-12-16 2024-09 INR Persbericht - Statistiek buitenlandse handel
2024-12-16 2024-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2024-12-19 2024M12 NBB Consumentenenquête
2024-12-19 2024-12 NBB Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen
2024-12-20 2023 (Lnd) INR Kapitaalgoederenvoorraad
2024-12-20 2021 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2024-12-20 2021 INR Persbericht - INR - Aanbod en gebruikstabellen
2024-12-20 2021 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
2024-12-20 2024M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2024-12-20 2024-12 NBB Persbericht - Conjunctuurbarometer
2024-12-23 2024M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2024-12-31 2024Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2024-12-31 2024Q3 INR Financiële overheidsrekeningen
2024-12-31 2024Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2024-12-31 2024M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2024-12-31 2024M7-9 NBB Betalingsbalans
2024-12-31 2024Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2024-12-31 2024Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2024-12-31 2024M11 NBB Monetaire aggregaten
2025-01-02 2024M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2025-01-03 2024-III NBB Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans
2025-01-06 2024M11 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2025-01-07 2024Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2025-01-07 2024M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2025-01-07 2024M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2025-01-07 2024M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2025-01-08 2024M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2025-01-10 2024Q3 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2025-01-10 2024Q3 (90D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2025-01-10 2024Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2025-01-10 2024-III INR Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2025-01-13 2024Q3 INR Financiële rekeningen van België
2025-01-13 2024Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2025-01-13 2024Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2025-01-13 2024Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2025-01-13 2024Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2025-01-15 2024M11 INR Buitenlandse handel - overzicht
2025-01-15 2024M10 INR Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2025-01-24 2024-III NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2025-01-31 2024M12 NBB Monetaire aggregaten
2025-02-04 2024M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2025-02-07 2025M1 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2025-02-19 2024Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2025-03-31 2024Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2025-04-25 2024-IV NBB Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht