Kalender

Datum Periode Bron Thema
2018-09-24 2018M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2018-09-24 2018-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2018-09-27 2018M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2018-09-28 2018Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2018-09-28 2018M4-6 NBB Betalingsbalans
2018-09-28 2018Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2018-09-28 2018Q2 NBB Financiële overheidsrekeningen
2018-09-28 2018M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2018-09-28 2018M8 NBB Monetaire aggregaten
2018-09-28 2018-39 NBB Economische indicatoren voor België
2018-10-02 2018M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2018-10-03 2018M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2018-10-03 2018M8 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2018-10-03 2018M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2018-10-05 2018Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2018-10-05 2018M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2018-10-05 2018-40 NBB Economische indicatoren voor België
2018-10-12 2018Q2 NBB Financiële rekeningen van België
2018-10-12 2018-II NBB Financiële rekeningen van België
2018-10-12 2018Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2018-10-12 2018Q2 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2018-10-12 2018Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2018-10-12 2018Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2018-10-12 2018Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2018-10-12 2018-41 NBB Economische indicatoren voor België
2018-10-15 2018M8 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2018-10-15 2018M7 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-10-15 2018-07 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2018-10-15 2018-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2018-10-16 2018-III NBB Statistisch Tijdschrift
2018-10-19 2017 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2018-10-19 2017 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2018-10-19 2017 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2018-10-19 2017 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2018-10-19 2017 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2018-10-19 2017 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2018-10-19 2018-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2018-10-19 2017 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2018-10-19 2017 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2018-10-19 2018M10 NBB Consumentenenquête
2018-10-19 2018-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2018-10-19 2017 NBB Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2018-10-19 2017 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2018-10-19 2017 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2018-10-19 2018Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2018-10-19 2018Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2018-10-19 2018-42 NBB Economische indicatoren voor België
2018-10-22 2018M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2018-10-24 2018M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2018-10-24 2018M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2018-10-24 2018-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2018-10-25 2018M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2018-10-26 2018-43 NBB Economische indicatoren voor België
2018-10-29 2018Q3 (120D) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2018-10-29 2018Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2018-10-29 2018Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2018-10-29 2018-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2018-10-29 2018-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen
2018-10-29 2018-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen
2018-10-29 2018Q2 (Rev.) NBB Werkgelegenheid
2018-10-30 2018M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2018-10-31 2018M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2018-10-31 2018M9 NBB Monetaire aggregaten
2018-11-02 2018-44 NBB Economische indicatoren voor België
2018-11-06 2018M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2018-11-06 2018M9 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2018-11-06 2018M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2018-11-08 2018M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2018-11-09 2018-45 NBB Economische indicatoren voor België
2018-11-15 2018M9 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2018-11-15 2018M8 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-11-15 2018-08 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2018-11-15 2018-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2018-11-15 2018-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2018-11-16 2018-46 NBB Economische indicatoren voor België
2018-11-19 2018Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2018-11-20 2018M11 NBB Consumentenenquête
2018-11-20 2018-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2018-11-21 2018M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2018-11-23 2018M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2018-11-23 2018-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2018-11-23 2018-11 NBB Perscommuniqué - Indicator inzake perceptie van kredietbelemmering
2018-11-23 2018-47 NBB Economische indicatoren voor België
2018-11-28 2018M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2018-11-30 2018Q3 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2018-11-30 2018Q3 NBB Werkgelegenheid
2018-11-30 2018M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2018-11-30 2018M10 NBB Monetaire aggregaten
2018-11-30 2018-48 NBB Economische indicatoren voor België
2018-12-03 2018M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2018-12-05 2018M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2018-12-05 2018M10 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2018-12-05 2018M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2018-12-07 2018M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2018-12-07 2018-49 NBB Economische indicatoren voor België
2018-12-14 2018S2 NBB Zesmaandelijkse enquête investeringen
2018-12-14 2018-II NBB Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2018-12-14 2018M10 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2018-12-14 2018M9 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2018-12-14 2018-09 INR Perscommuniqué - Buitenlandse Handel
2018-12-14 2018-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2018-12-14 2018-II INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht
2018-12-14 2018-50 NBB Economische indicatoren voor België
2018-12-14 2018-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2018-12-17 2018M12 NBB Consumentenenquête
2018-12-17 2018-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2018-12-19 2018M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2018-12-19 2018-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2018-12-21 2017 (Lnd) INR Kapitaalgoederenvoorraad
2018-12-21 2015 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2018-12-21 2018M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2018-12-21 2018-51 NBB Economische indicatoren voor België
2018-12-28 2018M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2018-12-28 2018-52 NBB Economische indicatoren voor België
2018-12-29 2018M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2018-12-31 2018Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2018-12-31 2009-2016 INR Satellietrekening van de IZW's
2018-12-31 2018M7-9 NBB Betalingsbalans
2018-12-31 2018Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2018-12-31 2018Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2018-12-31 2018Q3 NBB Financiële overheidsrekeningen
2018-12-31 2018Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2018-12-31 2018M11 NBB Monetaire aggregaten
2019-01-04 2018Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2019-01-04 2018M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-01-04 2018M11 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-01-04 2018M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-01-07 2018M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-01-08 2018M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-01-11 2018Q3 NBB Financiële rekeningen van België
2019-01-11 2018Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2019-01-11 2018Q3 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2019-01-11 2018Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2019-01-11 2018Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2019-01-11 2018Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2019-01-15 2018M11 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-01-15 2018M10 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-01-21 2018M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-01-28 2018M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-01-31 2018M12 NBB Monetaire aggregaten
2019-01-31 2018M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-02-05 2018M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-02-05 2018M12 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-02-05 2018M12 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-02-15 2018M12 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-02-15 2018M11 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-02-19 2018Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2019-03-15 2018M12 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-03-29 2018M10-12 NBB Betalingsbalans
2019-03-29 2018Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2019-03-29 2018Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2019-04-05 2018Q4 NBB Directe investeringen met het buitenland
2019-04-12 2018Q4 NBB Financiële rekeningen van België
2019-04-12 2018Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2019-04-12 2018Q4 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2019-04-12 2018Q4 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2019-04-12 2018Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2019-04-12 2018Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2019-04-27 2017-IV INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen