Betalingsstatistieken

De Raad van Bestuur van de ECB heeft op 28 november 2013 een verordening goedgekeurd (Verordening ECB/2013/43 of Verordening (EU) nr. 1409/2013), die het referentiekader invoerde voor de verzameling van de basisgegevens die nodig zijn om gedetailleerde statistieken over betalingen en betalingssystemen op te maken. De informatieplichtigen dienen hun data voor 2021 nog te rapporteren volgens deze verordening.

Op 1 december 2020 publiceerde de Raad van Bestuur van de ECB de Verordening (EU) 2020/2011 (of ECB/2020/59) als wijziging van Verordening (EU) nr. 1409/2013 (ECB/2013/43). Deze verordening wordt toegepast met ingang van 1 januari 2022 en de eerste statistische gegevens die moeten worden gerapporteerd zijn de kwartaalgegevens voor het eerste kwartaal van 2022 en de halfjaargegevens voor het eerste semester van 2022.