Overheidsfinanciën

De statistieken betreffende de overheidsfinanciën (SOF) worden opgesteld in het conceptuele kader van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR2010), aangevuld met het ESR2010-Handboek voor het overheidstekort en de overheidsschuld. Het systeem van de nationale rekeningen is opgebouwd rond een reeks van onderling gegroepeerde stromen, die betrekking hebben op uiteenlopende economische en financiële transacties tijdens een beschouwde periode, en vermogensrekeningen waarin de waarden zijn opgenomen van de uitstaande activa en passiva die door de institutionele sectoren worden aangehouden bij het begin en het einde van de beschouwde periode. De statistieken betreffende de overheidsfinanciën vormen de basis voor de Europese fiscale monitoring, in het bijzonder de statistieken met betrekking tot de procedure bij buitensporige tekorten (PBT).