Melden

Consumenten kunnen zelf hun gegevens niet overmaken aan de CKP. Het melden van gegevens aan de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) gebeurt uitsluitend door kredietgevers. Ze zijn wettelijk verplicht om deze info door te geven.

Naast de kredietgevers hebben ook kredietverzekeringsmaatschappijen en incasso-ondernemingen een meldingsplicht. Dit is het geval wanneer ze de rechten hebben overgenomen die voortvloeien uit een kredietovereenkomst. 

Inhoud van een melding

Kredietgevers moeten volgende inlichtingen melden aan de CKP:

  • de identificatiegegevens van de kredietnemer(s): het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
  • de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en
    • voor een consumentenkrediet onder de vorm van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening op afbetaling, of voor een hypothecair krediet met een roerende bestemming onder een van deze vormen: het totaal door de consument te betalen bedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn;
    • voor een kredietopening: het kredietbedrag en, desgevallend, de datum van het einde van de overeenkomst;
    • voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming onder de vorm van een lening op afbetaling: het kredietbedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
  • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand. 

Info voor kredietgevers

Kredietgevers die meer info wensen over het melden van gegevens aan de CKP, kunnen terecht op de pagina ‘info voor kredietgevers’