Raadplegen

Het raadplegen van gegevens in de Centrale voor kredieten aan Particulieren (CKP) kan zowel gebeuren door kredietgevers, particulieren als informatiegerechtigden:

Elke consument heeft de mogelijkheid om kosteloos de eigen kredietgegevens in de CKP in te kijken. 

Kredietgevers zijn wettelijk verplicht om de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) te consulteren voordat ze een krediet toekennen.

Informatiegerechtigden zoals schuldbemiddelaars, advocaten en bewindvoerders kunnen onder bepaalde voorwaarden de CKP raadplegen