Begrippenlijst van de CKP

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Een collectieve schuldenregeling moet bij de arbeidsrechtbank worden aangevraagd.

Na toelating tot de collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Van zodra iemand toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling, zal deze persoon zelf niet meer zijn inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. De schuldbemiddelaar zal aan deze persoon een deel van zijn inkomen geven voor dagelijkse uitgaven, zoals eten, huur, vaste kosten, enzovoort. Dit wordt het leefgeld genoemd. Voor grotere uitgaven moet de toestemming gevraagd worden van de schuldbemiddelaar (of zelfs van de rechter).

Het doel van een collectieve schuldenregeling is om (in de mate van het mogelijke) de schulden af te betalen en tijdens de afbetalingsperiode toch menswaardig te blijven leven. Na afloop van deze procedure kan deze persoon opnieuw schuldenvrij door het leven. 

Incasso-onderneming

Een incassobureau is een onderneming die in opdracht van (vooral) andere ondernemingen, openstaande vorderingen probeert te innen.

Kredietgever

Volgende categorieën van instellingen zijn deelnemers bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP):

 • kredietinstellingen
 • sociale kredietgevers
 • verkopers op afbetaling
 • andere financiële instellingen die consumentenkredieten verstrekken
 • verzekeringsmaatschappijen en andere ondernemingen die hypothecair krediet verstrekken
 • kredietverzekeringsmaatschappijen
 • incasso-ondernemingen

Kredietgevers moeten beschikken over een erkenning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voordat ze kunnen toetreden tot de CKP. 

Kredietverzekeringsmaatschappij

Een kredietverzekeringsmaatschappij of kredietverzekeraar is een verzekeraar die gespecialiseerd is in kredieten. Dergelijke kredietverzekeringen beschermen de verzekeringnemer tegen het risico dat hun klanten kredieten niet meer kunnen terugbetalen, omdat ze failliet gaan of in betalingsproblemen zitten.

Schuldbemiddelaar

Een schuldbemiddelaar wordt door de arbeidsrechtbank aangesteld in het kader van een collectieve schuldenregeling. Hij zal met de verschillende schuldeisers een akkoord trachten bereiken over de terugbetaling van de schulden.

Schuldbemiddelaars zijn vaak advocaten of OCMW’s. 

Wanbetaling

Volgende criteria geven aanleiding tot de registratie van wanbetalingen:

 • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren en de hypothecaire kredieten onder die vorm:
  • wanneer 3 termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
  • wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende 3 maanden niet of onvolledig is betaald, of
  • wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.
    
 • voor de kredietopeningen en de hypothecaire kredieten onder die vorm:
  • wanneer een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten komt te vervallen overeenkomstig de voorwaarden van de kredietovereenkomst en dit niet of onvolledig werd terugbetaald binnen een termijn van 3 maanden, of
  • wanneer het kapitaal volledig opeisbaar is geworden en het verschuldigde bedrag niet of onvolledig werd terugbetaald, of
  • wanneer het totaal terug te betalen bedrag niet werd terugbetaald binnen de maand na het verstrijken van de zogenaamde nulstellingstermijn.
   Een nulstelling houdt in dat op een bepaalde datum uw rekening positief gemeld moet staan.