Moratorium - behandeling op basis van IFRS9

6.5 Zal het moratorium tot een toewijzing aan fase 2 leiden?

Het feit dat de IFRS 9-standaarden gebaseerd zijn op principes impliceert dat het oordeel van een deskundige wordt gevraagd en dat er geen sprake is van automatisme. Volgens de op 25/03/2020 gepubliceerde verklaring van de EBA mag uit de toepassing van publieke of private moratoria, die bedoeld zijn om de negatieve systemische economische gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, niet automatisch worden afgeleid dat er sprake is van een aanzienlijke toename van het kredietrisico. Zoals door de EBA wordt benadrukt, doet dit geen afbreuk aan de verplichtingen voor de kredietinstellingen om de kredietkwaliteit van de blootstellingen die voor deze maatregelen in aanmerking komen, te beoordelen en om vast te stellen of er sprake is van een significante toename van het kredietrisico van de blootstellingen. Deze beoordeling is bijzonder belangrijk in geval van verlenging van moratoria.

Bij de uitvoering van deze beoordeling op basis van IFRS 9 is het van belang dat alle redelijke en gefundeerde informatie over het risico van wanbetaling gedurende  de volledige looptijd van de blootstelling in aanmerking wordt genomen.