Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen

Op 8 december 2020 werd beslist om opnieuw algemeen betalingsuitstel voor particulieren en bedrijven mogelijk te maken en de tweede garantieregeling voor KMO’s uit te breiden en te verlengen.

  • Betalingsuitstel: zie Tweede Charter betalingsuitstel hypothecair krediet en Tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten
  • Tweede garantieregeling: deze werd verlengd tot eind juni 2021 en uitgebreid voor kredieten met een langere looptijd, met name tot 5 jaar. Voor staatsgegarandeerde kredieten met een looptijd van 12 maanden tot 3 jaar blijft de nominale maximumrente 2 % aangevuld met een garantievergoeding van 50 basispunten; voor staatsgegarandeerde kredieten met een (langere) looptijd tot 5 jaar bedraagt de nominale maximumrente 2,5 %, aangevuld met een garantievergoeding van 100 basispunten.

Onderstaande Q&A werd geactualiseerd in functie van deze nieuwe modaliteiten.

 

Deze Q&A werd naar best vermogen opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Enkel de finale wetgevende teksten zijn evenwel bindend. De finale teksten kunnen afwijken van deze Q&A.

PDF-versie Q&A – 10 september 2020 (wijzigingen t.a.v. versie 16 juli 2020 in geel)

PDF-versie Q&A – 4 januari 2021 (wijzigingen t.a.v. versie 10 september 2020 in geel)

De federale Regering, de Nationale Bank van België en de Belgische financiële sector hebben een akkoord bereikt om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis kunnen een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. Bovendien worden twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en kredietlijnen die banken aan hen verstrekken.

In aanvulling op deze Q&A wordt verwezen naar de Charters waarin banken hun engagementen inzake de modaliteiten van het uitstel van betaling voor respectievelijk hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten hebben opgelijst.