Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen

In februari 2021 werd beslist om het tweede Charter betalingsuitstel voor ondernemingskredieten toe te laten voor vervaldagen tot 30 juni 2021 en werd tevens beslist om bijkomend betalingsuitstel te verlenen aan gezonde ondernemingen/organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten. 

Onderstaande Q&A werd geactualiseerd in functie van deze nieuwe modaliteiten.​

 

Deze Q&A werd naar best vermogen opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Enkel de finale wetgevende teksten zijn evenwel bindend. De finale teksten kunnen afwijken van deze Q&A.

PDF-versie Q&A – 19 februari 2021 (wijzigingen t.a.v. versie 4 januari 2021 in geel)

PDF-versie Q&A – 4 januari 2021 (wijzigingen t.a.v. versie 10 september 2020 in geel)

De federale Regering, de Nationale Bank van België en de Belgische financiële sector hebben een akkoord bereikt om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis kunnen een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. Bovendien worden twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en kredietlijnen die banken aan hen verstrekken.

In aanvulling op deze Q&A wordt verwezen naar de Charters waarin banken hun engagementen inzake de modaliteiten van het uitstel van betaling voor respectievelijk hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten hebben opgelijst.