Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen

In februari 2021 werd beslist om het tweede Charter betalingsuitstel voor ondernemingskredieten toe te laten voor vervaldagen tot 30 juni 2021 en werd tevens beslist om bijkomend betalingsuitstel te verlenen aan gezonde ondernemingen/organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten. 

Bij KB van 14 juni 2021 werd daarenboven de tweede garantieregeling verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast bracht de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen een beperkt aantal wijzigingen aan aan de wet van 20 juli 2020 met betrekking tot de tweede garantieregeling (in het bijzonder de uiterlijke datum voor de aanspreking van de staatswaarborg).

Onderstaande Q&A werd geactualiseerd in functie van deze nieuwe modaliteiten.​

 

Deze Q&A werd naar best vermogen opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Enkel de finale wetgevende teksten zijn evenwel bindend. De finale teksten kunnen afwijken van deze Q&A.

PDF-versie Q&A – 9 juli 2021 (wijzigingen t.a.v. versie 19 februari 2021 in geel)

PDF-versie Q&A – 19 februari 2021 (wijzigingen t.a.v. versie 4 januari 2021 in geel)

De federale Regering, de Nationale Bank van België en de Belgische financiële sector hebben een akkoord bereikt om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis kunnen een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. Bovendien worden twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en kredietlijnen die banken aan hen verstrekken.

In aanvulling op deze Q&A wordt verwezen naar de Charters waarin banken hun engagementen inzake de modaliteiten van het uitstel van betaling voor respectievelijk hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten hebben opgelijst.