Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen

Deze Q&A werd naar best vermogen opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Enkel de finale wetgevende teksten zijn evenwel bindend. De finale teksten kunnen afwijken van deze Q&A.

PDF-versie Q&A – 16 juli 2020

PDF-versie Q&A – 10 september 2020 (wijzigingen t.a.v. versie 16 juli 2020 in geel)

De federale Regering, de Nationale Bank van België en de Belgische financiële sector hebben een akkoord bereikt om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis kunnen een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. Voor hen worden bovendien twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en kredietlijnen die banken verstrekken tot en met 31 december 2020[1].

In aanvulling op deze Q&A wordt verwezen naar de charters (en de bijhorende FAQs) waarin banken hun engagementen inzake de modaliteiten van het uitstel van betaling voor respectievelijk hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten hebben opgelijst.

 

[1] Initieel voorzag de eerste garantieregeling in de waarborging van kredieten verstrekt tot 30 september 2020. Er wordt een wijzigingsKB opgemaakt om deze termijn te verlengen tot 31 december 2020. Deze FAQs gaan reeds van deze verlenging uit.