Q&A Moratorium en garantieregeling voor kredietinstellingen

Deze Q&A werd naar best vermogen opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Enkel de finale wetgevende teksten zijn evenwel bindend. De finale teksten kunnen afwijken van deze Q&A.

PDF-versie Q&A – 12 mei 2020 (wijzigingen t.a.v. versie 15/23 april 2020 in groen/geel)

PDF-versie Q&A – 15 april 2020

De federale regering, de Nationale Bank van België en de Belgische financiële sector hebben een akkoord bereikt om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis zullen een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening kunnen bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. Voor hen wordt bovendien een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden.

In aanvulling op deze Q&A wordt verwezen naar de charters (en de bijhorende FAQs) waarin banken hun engagementen inzake de modaliteiten van het uitstel van betaling voor respectievelijk hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten hebben opgelijst.