6. Prudentiële en boekhoudkundige implicaties

Toelichting: De onderstaande antwoorden weerspiegelen de standpunten van de NBB op basis van de feitelijke informatie die bekend was bij de opstelling ervan en van de door de EBA, de ECB en de ESMA gepubliceerde verklaringen, en zullen mogelijk moeten worden herzien in het licht van de evoluerende kennis ter zake.