Taal van de jaarrekening

De jaarrekening moet worden opgesteld in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

De jaarrekening kan vrijblijvend worden vertaald en neergelegd in een officiële taal van de EU. Voor deze aanvullende neerlegging gelden dezelfde vorm- en betalingsvoorwaarden als voor de verplichte neer te leggen jaarrekening.

De jaarrekening van de buitenlandse ondernemingen met een bijkantoor in België moeten ingevolge artikel 3:36 van het WVV worden opgesteld of vertaald in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waarbinnen het Belgische bijkantoor is gevestigd.
Bron: Art. 2:33 WVV​

De jaarrekening moet in éénzelfde taal worden opgesteld. In de stukken die het voorwerp uitmaken van één en dezelfde neerlegging mag dus niet meer dan één taal worden gebruikt.
Bron: Art. 3:67 en 3:187 KB  WVV