Schema A (domein SFI)

Krachtens de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de besluiten van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) zijn de kredietinstellingen verplicht om maandelijks aan de Nationale Bank en de CBFA informatie mee te delen over hun financiële toestand. Die set gegevens, het "Schema A", wordt verzameld en gecontroleerd door de Nationale Bank.

Codelijsten en nomenclatuur

Bevat essentiële basisinformatie voor een kwaliteitsvolle rapportering door de kredietinstellingen, waaronder de toe te passen wisselkoerswaarden in de maandelijkse rapportering, een interactieve opzoekfaciliteit voor de sectorale allocatie van de Belgische  tegenpartijen, evenals een volledige lijst van de MFI's en algemene richtlijnen bij de sectorale indeling van tegenpartijen uit de andere EU-lidstaten.

Validatieregels

De rapportering wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole. De aangifte moet door de rapporterende instellingen vóór afgifte aan de Nationale Bank worden getest op een reeks validatieregels die hier exhaustief worden weergegeven.

Overzicht van de validatieregels (SCHA)