Schema A (domein SFI)

Krachtens de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en de diverse circulaires van de Nationale Bank van België zijn de kredietinstellingen verplicht om maandelijks aan de Nationale Bank informatie mee te delen over hun financiële toestand. Die set van gegevens, het "Schema A", wordt verzameld en gecontroleerd door de Nationale Bank.

Codelijsten en nomenclatuur

Bevat essentiële basisinformatie voor een kwaliteitsvolle rapportering door de kredietinstellingen, waaronder de toe te passen wisselkoerswaarden in de maandelijkse rapportering, een interactieve opzoekfaciliteit voor de sectorale allocatie van de Belgische  tegenpartijen, evenals een volledige lijst van de MFI's en algemene richtlijnen bij de sectorale indeling van tegenpartijen uit de andere EU-lidstaten.

Validatieregels

De rapportering wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole. De aangifte moet door de rapporterende instellingen vóór afgifte aan de Nationale Bank worden getest op een reeks validatieregels die hier exhaustief worden weergegeven.

Overzicht van de validatieregels (SCHA)