NEWS

14/06/2021 SCHA rapport: nieuwe set validatieregels van toepassing na inwerkingtreding van Circulaire NBB 2021 01 en Circulaire NBB_2021_11
20/05/2021 ELMI rapport: meerdere validatieregels voor tabellen 1.5.A en 1.5.B werd gewijzigd.
31/12/2020 Het technisch protocol voor de rapportering van Schema A werd aangepast. De tolerantiemarge op de validatieregels wordt verhoogd teneinde de rapporteringslast voor de banksector te reduceren. Voor de basistabellen 00.10 – 00.60 blijft de tolerantie behouden (intra-tabel : 5 eenheden ; inter-tabel: 10 eenheden) maar voor al de andere tabellen wordt de tolerantie verhoogd voor intra-tabel validatieregels tot 20 eenheden en voor inter-tabel validatieregels tot 40 eenheden.
14/10/2020 Nieuwe validatieregels werden toegevoegd aan de tabellen 1.5.A en 1.5.B van het ELMI rapport.
19/06/2020 De validatieregels van het Schema A werden aangepast aan de nieuwe classificatie van de tegenpartijen European Stability Mechanism (ESM) en European Financial Stability Facility (EFSF). Deze validatieregels zijn geldig vanaf de rapportering van augustus 2020 betreffende de referentie periode van juli 2020.
24/03/2020 Het rapport "RIAD_ATTRIBUTES" voor de "Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen" is in OneGate geïmplementeerd en werd in het domein MBS opengesteld.

Instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht van Bank, en zich tevens op het hoogste niveau van consolidatie binnen de aan het GTM deelnemende lidstaten bevinden, worden gevraagd om deze bijkomende attributen ook aan de Bank te rapporteren voor die entiteiten binnen hun groep die in een niet-deelnemende lidstaat aan het GTM of derde land gevestigd zijn. Indien U zich in dit geval bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de NBB.
01/07/2019 In het verslag PI, tabel 3.3.1, werd de regel "[3.3.1 - RULE 40] 25= PI 3.2 45 + PI 3.1 45" uitgeschakeld wegens munten onverenigbaarheid.

Technische documentatie

De aangiften in OneGate van de XML rapporten moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, die verschillen van rapport tot rapport. In onderstaande tabel bevinden zich de links naar alle nodige documenten, zoals verzendingsprotocol, cijfervoorbeeld en validatieregels.

De technische documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Deze website is work in progress en wordt nog verder vervolledigd.

Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar schemaA@nbb.be.

Rapport Start datum Eind datum Voorbeelden Documenten
BNK 2005-01-01 ----------   tables rules protocol
BFP 2017-01-01 ---------- xml circulaireNL circulaireFR protocol listG
ELMI 2019-01-01 ---------- xml rules protocol
IF 2014-12-01 ---------- xml rules protocol
IRRBB_CON 2019-10-01 ---------- xml protocol xlsx
IRRBB_IND 2019-10-01 ---------- xml protocol xlsx
MIR 2003-01-01 ----------   protocol
RIAD_ATTRIBUTES 2020-01-01 ---------- xml protocol, xlsx
PHL 2021-01-01 ---------- xml rules protocol guidelines
PI 2019-01-01 ---------- xml rules protocol
PI-ELMI-QUAL 2019-01-01 ---------- protocol
SCHA 2020-07-01 2021-07-31   rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org.
SCHA 2021-08-01 2021-12-31   rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org.
SCHA 2022-01-01 ----------   rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org.

Archief

Rapport Start datum Eind datum Voorbeelden Documenten
ELMI 2013-06-01 2018-12-31 xml rules protocol
IF 2011-01-01 2012-05-31 xml rules protocol
IF 2012-06-01 2014-11-30 xml rules protocol
PHL 2001-01-01 2015-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2016-01-01 2016-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2017-01-01 2018-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2019-01-01 2020-12-31 xml rules protocol guidelines
PI 2010-07-01 2018-12-31 xml rules protocol
REMUN 2010-12-01 2012-12-31   tables
REMUN 2013-01-01 2018-12-31   tables
SCHA 2014-12-01 2015-05-31   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2015-06-01 2017-11-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2017-12-01 2018-11-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2018-12-01 2020-06-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2020-02-01 2020-06-30   rulesNL rulesFR


Created: 23 March 2021 | Updated: 14 June 2021