Rente-enquête (domein MIR)

Het verloop van de rentetarieven is een belangrijke informatiebron voor het monetaire beleid van het Eurosysteem. Teneinde de bevraging over de door de monetaire financiële instellingen toegepaste tarieven te harmoniseren, besliste de ECB de definities, de berekeningswijzen, de meetperiodes en de door de nationale centrale banken toegepaste procedures voor de selectie van de monetaire financiële instellingen te standaardiseren.

De MIR-statistieken in een notendop:

Alle informatie wordt beschreven in de Europese verordeningen 1072/2013 en 756/2014. De nationale toepassing van de wetteksten en de selectie van de kredietinstellingen kunt u terugvinden in onderstaande documenten.