Lijsten van de binnenlandse economische eenheden die de economische sectoren vormen

Lijst van alle binnenlandse economische eenheden (downloadbaar als CSV-bestand)

Opmerking: de lijst van de binnenlandse economische eenheden (behoudens Huishoudens) die de economische sectoren vormen wordt opgesteld aan de hand van de classificatie van het ESR 2010; ze wordt hier gepubliceerd louter voor praktische doeleinden in verband met de informatieverzameling bij de financiële rapporteerders.

Aan de hand van deze lijst kunnen de Schema A-declaranten hun gegevens automatisch verwerken en de nodige informatie voor de opstelling van financiële statistieken op een geharmoniseerde wijze doorsturen.

De hier gepubliceerde lijst komt overeen met de lijst die op dit moment gepubliceerd is op de website "Statistieken inzake aangehouden effecten - SHS" (Aangiften OneGate > Lijsten van de economische eenheden die de economische sectoren vormen). Enkele eenheden die al meer dan 5 jaren ontbonden zijn en niet meer gepubliceerd worden op de website "Statistieken inzake aangehouden effecten - SHS" zijn echter toegevoegd (rode lijnen in het CSV-bestand).

Een paar items ter verduidelijking:

 1. Deze lijst wordt opgesteld door de divisie "Statistieken inzake aangehouden effecten - SHS" maar is van toepassing voor alle Tabellen van aanvullende beschrijving van Schema A, met name de tabellen 01.11, 01.21, 02.11, 02.13, 02.14, 02.15, 02.16, 02.22, 02.30, 03.49, 03.59, 03.61 en 03.62, en voor tabellen 00.10 en 00.20.
    
 2. Kolommen “SHSCodeOfficial”, “SHSCodeSchemaA” en “ColSchemaAESA2010” geven de classificatie van Belgische tegenpartijen/klanten op basis van ESR 2010, die van toepassing is vanaf de rapportering van referentieperiode december 2014 (zie Schema A - Boek I).

  Kolom "ColSchemaAESA2010" geeft de kolom aan waarin een tegenpartij/klant moet geboekt worden in de Tabellen van aanvullende beschrijving vermeld in punt 1, onder het huidige ESR 2010.
    

 3. Specifieke informatie over de verschillende sectoren is beschikbaar op de website "Statistieken inzake aangehouden effecten - SHS" (Aangiften OneGate > Lijsten van de economische eenheden die de economische sectoren vormen), en oa de informatie over hoe exhaustief de lijst voor elke sector is.

Ter info: lijsten van tegenpartijen binnen de Europese Unie worden gepubliceerd op de website van de Europese Centrale Bank "Lists of financial institutions" voor de volgende sectoren:

 1. Monetary Financial Institutions (MFIs):
  • Central Bank: kolommen XX005
  • Credit Institution: kolommen XX010
  • Money Market Fund: kolommen XX059
  • Other Institution: kolommen XX050 (en eventueel ook XX051 indien het gaat om een instellingen voor elektronisch geld)
 2. Financial vehicle corporations (FVCs): kolommen XX061 (et XX063)
 3. Investment funds (IFs): kolommen XX062
 4. Insurance undertakings: kolommen XX071