Structuurenquête - kredietinstellingen (domein ESB)

De structuurenquête wordt jaarlijks gevoerd bij de kredietinstellingen gevestigd in België. Zij heeft betrekking op de niet geconsolideerde boekhoudkundige gegevens van het laatste afgesloten boekjaar.

Codelijst en nomenclatuur

Bevat een interactieve opzoekfaciliteit voor de sectorale allocatie van de Belgische tegenpartijen.