Aangehouden effecten - SHS

De gebruikers vinden hier het specifieke referentiekader voor de productie van de statistieken inzake aangehouden effecten (SHS) op nationaal niveau en op Europees niveau, met inbegrip van de statistieken over de wederzijdse activa en passiva in de vorm van effecten.

Hiertoe worden effectsgewijze gegevens verzameld, hetzij rechtstreeks bij de in België gevestigde economische subjecten in verband met hun aanhouding of hun emissies van effecten, hetzij bij de in België gevestigde bewaarnemers in verband met de effectendeposito’s die bij hen zijn gevormd. De lijst van de enquêtes en hun kenmerken zijn hierbij opgenomen.

Ze vinden er tevens toegang tot het aangifteportaal voor diegenen die onderworpen zijn aan de verzameling van de betrokken gegevens.