Large Cases Unit

De cel moet zorgen voor betere statistische monitoring van multinationals.

Door de globalisering wordt het belang van multinationale groepen in onze economie steeds groter. Het departement Statistiek heeft dan ook in 2021 een Large Cases Unit (LCU) opgericht die deze ondernemingen proactief gaat opvolgen, omdat deze groepen een invloed hebben op de statistieken die de Bank gebruikt om de nationale rekeningen op te stellen.

De toenemende internationale financiële verwevenheid maakt het meten van de relaties met het buitenland complexer. Met deze statistische opvolging van multinationals wil de opgerichte cel de nationale rekeningen en de betalingsbalans beter op elkaar laten aansluiten en de kwaliteit van de geproduceerde statistieken verbeteren.

Om de statistische gegevens van multinationals beter te begrijpen en die op een juiste manier op te nemen in de statistieken, streeft de LCU ernaar om een vertrouwensrelatie met de onderneming uit te bouwen. Dat is namelijk nodig om toegang te krijgen tot relevante en betrouwbare informatie. De multinationals zullen via hun vaste accountmanager bij de LCU beschikken over een ‘single point of contact’ voor alle statistische aangelegenheden, wat helpt om hun administratieve last te verlichten. De cel houdt zich daarbij aan het beroepsgeheim en gebruikt de gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden.

Voor de uitbouw van haar LCU-werkzaamheden in 2022 ontvangt de Bank een cofinanciering van Eurostat (Europese Commissie).