Opinie-enquêtes

Sinds 1954 houdt de Nationale Bank bij een panel van ongeveer 3000 bedrijfsleiders een maandelijkse enquête naar hun appreciatie van de economische toestand. De resultaten worden rond de 21ste van elke maand gepubliceerd en bevatten naast globale indicatoren tevens resultaten per bedrijfstak.

Om het consumentenvertrouwen te meten voert de Nationale Bank maandelijks een enquête bij een wisselende steekproef van 1850 huishoudens. De resultaten worden rond de 19de van elke maand gepubliceerd. De Europees geharmoniseerde enquête levert op een bondige manier indicaties betreffende de beoordeling door de consument van het economisch verloop over het algemeen en van hun eigen situatie in het bijzonder.

Conjunctuurenquête 2024-02-23 Info
Consumentenenquête 2024-02-21 Info