Aangiften OneGate

Om de ondernemingen die een aangifte indienen daarbij zo goed mogelijk te helpen, vinden zij nuttige informatie op deze website en op de website over de betalingsbalans.

Aanmelden bij de aangiftetoepassing

Lijsten van de economische eenheden

Verzameling van informatie bij de kredietinstellingen

 • Door ingezetenen en niet-ingezetenen aangehouden effecten in bewaring
  • De informatie betreffende de verzameling van de statistische gegevens inzake de door ingezetenen en niet-ingezetenen bij de kredietinstellingen in bewaring gegeven effecten komen aan de orde in de hierna volgende enquêtes:
  • Overige document:
   • Protocol over de afgifte van de portfoliotabellen (baissepositie, uitgegeven effecten en buiten balans) door de kredietinstellingen - (aangifte xml). Voor het opstellen en het overmaken van de tabellen 05.98 en 05.99 dienen de kredietinstellingen zich naar analogie te houden aan de beschikkingen m.b.t. de technische vereisten van de afgifte van de portfoliotabellen (baissepositie, uitgegeven effecten en buitenbalans) hierboven vermeld.
 • De overige verplichtingen die voortvloeien uit het kader van de SHS worden vervuld door de verplichtingen in het kader van de betalingsbalans na te leven.

Verzameling van informatie bij de beursvennootschappen

 • Door ingezetenen en niet-ingezetenen aangehouden effecten in bewaring
  • De informatie betreffende de verzameling van de statistische gegevens inzake de door ingezetenen en niet-ingezetenen bij de beursvennootschappen in bewaring gegeven effecten komen aan de orde in de hierna volgende enquêtes:
   • S10STB - Beleggingen in effecten (tabellen 05.90 tot 05.92 voor de gedetailleerde inventaris van de aan de instelling toevertrouwde effecten: handleiding - aangifte xml.
   • S12STB - Beleggingen in effecten (tabellen 05.98 en 05.99 voor de gedetailleerde inventaris van de door niet-ingezetenen aan de instelling toevertrouwde effecten (opsplitsing naar land) - handleiding - aangifte xml.
 • De overige verplichtingen die voortvloeien uit het kader van de SHS worden vervuld door de verplichtingen in het kader van de betalingsbalans na te leven