Financiële rekeningen

In ruime zin omvatten de financiële rekeningen het geheel van vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen in de economie. De financiële transacties worden geboekt in de financiële rekeningen, die weergeven op welke wijze de verschillende institutionele sectoren hun financiële overschotten beleggen en/of hun financiële tekorten financieren. De vermogensrekeningen, registreren de uitstaande vorderingen en schulden op een bepaald tijdstip.

De Distributional Wealth Accounts (DWA) zijn experimentele statistieken die een verdeling opmaken van het netto vermogen van de huishoudens door de micro-gegevens van de HFCS te integreren in de macro-economische aggregaten van de financiële en niet-financiële rekeningen. De DWA worden op trimestriële basis opgemaakt in samenwerking met de ECB.