Zoeken in publicaties

Primary tabs

11 - 20 van 316 resultaten

Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2014

Dit artikel belicht de resultaten en de financiële situatie van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Zo wordt onder meer een extrapolatie gemaakt van het bedrijfsresultaat evenals een analyse van de winstgevendheid en de financiële structuur van de onderneming.

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-en-financiele...

Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2015

Financiële situatie van de ondernemingen in 2015: een duidelijke verbetering van het bedrijfsresultaat

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-en-financiele...

Recent verloop van de financiële situatie van de ondernemingen en van de deelnemingsverhoudingen

In dit artikel worden de resultaten en de financiële situatie toegelicht van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Het bevat onder andere een extrapolatie van de belangrijkste aggregaten van de exploitatierekening, alsook een analyse van de rentabiliteit en de financiële structuur. Dit jaar wordt de analyse aangevuld met een onderzoek van de deelnemingsverhoudingen tussen de ondernemingen, zoals die blijken uit de bijlage bij de jaarrekeningen.

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële ondernemingen

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de niet‑financiële ondernemingen toegelicht, op basis van de jaarrekeningen en de sociale balansen die bij de Balanscentrale werden neergelegd voor het boekjaar 2017

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Lage loongroei in het eurogebied: belangrijkste conclusies van de ESCB Wage Expert Group met een focus op België

De loongroei in het eurogebied en in België is doorgaans gecorreleerd met de economische cyclus, maar in het meer recente verleden was dit verband geringer. In België is de loonvorming sterk geïnstitutionaliseerd. De tijdens de afgelopen periode toegepaste maatregelen inzake loonmatiging hebben onvermijdelijk tot de matige loongroei bijgedragen.

www.nbb.be/nl/artikels/lage-loongroei-het-eurog...

Volledige werkgelegenheid, mismatches en arbeidsreserve

Tekort aan arbeidskrachten en werkloosheid, de paradox van de arbeidsmarkt

www.nbb.be/nl/artikels/volledige-werkgelegenhei...

Heeft de volatiliteit op de financiële markten een invloed op de reële economie?

Volatiliteit op de financiële markten is zelden goed nieuws: is ze te hoog, dan wijst dat op een crisis; is ze te laag, dan kan ze buitensporig risicogedrag in de hand werken en kunnen systeemrisico’s zich opstapelen

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-volatiliteit-op...

Woningprijzen en economische groei in België

Heeft de stijging van de woningprijzen de consumptie gestimuleerd en de wooninvesteringen aangemoedigd in België? Welke risico’s houdt ze in voor de financiële stabiliteit?

www.nbb.be/nl/artikels/woningprijzen-en-economi...

Is de zwakke productiviteitsgroei een fataliteit?

Het laaghangend fruit van de economische ontwikkeling is geplukt. Het vermogen van de overheden om visionaire hervormingen door te voeren zou het verschil kunnen maken in de toekomst

www.nbb.be/nl/artikels/de-zwakke-productiviteit...

De vertraging van de productiviteit: bevindingen en poging tot verklaring

De Belgische ondernemingen blijven tot de meest productieve van Europa behoren, maar de productiviteitswinsten zijn zeer ongelijk over de ondernemingen verdeeld

www.nbb.be/nl/artikels/de-vertraging-van-de-pro...