Melden

Het melden van gegevens aan het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) gebeurt in ons land uitsluitend door kredietgevers (‘informatieplichtigen’). Ze zijn wettelijk verplicht om deze info door te geven.

Kredietnemers kunnen zelf rechtstreeks geen gegevens overmaken aan het RKO.

Consumenten- en hypothecaire kredieten die uitsluitend voor privédoeleinden toegekend worden aan natuurlijke personen hoeven niet gemeld te worden aan het RKO. Deze gegevens worden geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Wat melden?

De informatieplichtigen moeten volgende gegevens meedelen:

  • de begunstigde(n) van het krediet: rechtspersoon en/of natuurlijke perso(o)n(en);
  • de kredietgegevens : het type instrument, het toegekende bedrag, de aanvangsdatum, enzovoort;
  • aanvullende gegevens die een betere inschatting van de risico's mogelijk maken, zoals eventuele wanbetalingen of protecties (een verzekering of dekking tegen een negatieve kredietgebeurtenis).

Info voor kredietgevers

Kredietgevers die meer info wensen over het melden van gegevens aan het RKO, kunnen terecht op de pagina ‘info voor informatieplichtigen’.