Register van kredieten aan ondernemingen (RKO)

Het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) is een bestand van kredieten verleend aan rechts- en natuurlijke personen in het kader van een professionele activiteit.

Het vervangt sinds 1 januari 2022 de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO).

Lees meer 

Kredietnemers 

Kredietnemers en borgstellers van een krediet kunnen kosteloos de op hun naam in het RKO geregistreerde gegevens consulteren.

Kredietnemers en borgstellers:  mijn gegevens in het RKO

Kredietgevers - informatieplichtigen

Kredietinstellingen en leasingondernemingen:

  • zijn verplicht om info over krediet- of leasingovereenkomsten te melden én
  • hebben de mogelijkheid om het RKO te raadplegen vooraleer zo'n overeenkomst af te sluiten.
Professionelen: info voor kredietgevers