Helga Coppen

Regent sinds 17 mei 2021

Beroep

Adjunct-administrateur-generaal van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Studies

 • Master in Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel (2007)
 • Master in Business Law, Universiteit Antwerpen (2004)
 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent (2002)

Loopbaan

 • Adjunct-administrateur-generaal SERV (sinds 2017)
 • Adviseur studiedienst Vlaams ABVV (2014 - 2016)
 • Adviseur kabinet van de Vlaamse Viceminister-President en Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding en de Vlaamse Minister van Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid (2009 - 2014)
 • Adviseur kabinet van de Vlaamse Minister van werk, onderwijs en vorming (2007 - 2009)
 • Adviseur studiedienst sp.a (2005 - 2007)
 • Advocaat Advocatenkantoor Opdebeeck & De Groote (2002 - 2005)

Andere lopende functies of mandaten

 • Lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Erasmushogeschool Brussel (sinds 2017)
 • Lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het ESF-Agentschap (sinds 2019)

Verstreken functies of mandaten

 • Lid van de Raad van Bestuur van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) als regeringsafgevaardigde financiën en begroting (2010 - 2014) en als lid van (2015 - 2016)
 • Lid van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen (2014 - 2015)
 • Lid van de Raad van Bestuur van EVA Integratie en Inburgering (2014)
 • Lid van het Auditcomité van de Vlaamse Overheid (2012 - 2014)