Claire Tillekaerts

Regent sinds 18 mei 2020

Voorzitster van de Regentenraad sinds 18 mei 2020

Diploma's

Licentiaat in de Rechten

Postuniversitair diploma Management

Loopbaan

2012 - 30/06/2022: Gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade
2006 - 2012: Algemeen directeur bij Flanders Investment & Trade
2001 - 2006: Diensthoofd-Coördinator Juridische dienst Hogeschool Gent
Associatie Universiteit Gent
1980 - 2001: Advocaat aan de balie te Gent
1984 - 1990: Assistent aan de UGent

Lopende functies of mandaten

 • Agentschap voor Buitenlandse Handel
  ​Lid van de Raad van bestuur
 • Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
  Lid van het Beheerscomité
 • De Warande
  Lid van de Raad van bestuur
 • Internationaal Filmfestival Vlaanderen Gent
  Voorzitter
 • Nationale Delcrederedienst
  Lid van de Raad van bestuur
 • UGent
  Lid van de Raad van bestuur
 • Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)
  Lid van de Raad van bestuur
 • Vlaams Huis New York
  Lid van de Raad van bestuur
 • CIFAL Flanders
  Lid van de Raad van bestuur
 • Belgian National Orchestra
  Lid van de Raad van bestuur
 • ScaleHealth Belgium
  Lid van de Adviesraad

Verstreken functies of mandaten

 • Flanders DC
  Lid van de Raad van bestuur
   
 • Jobpunt Vlaanderen
  Lid van de Raad van bestuur
   
 • NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
  Lid van de Raad van bestuur
   
 • Vlaams Audiovisueel Fonds
  Lid van de Raad van bestuur
   
 • Nationale Bank van België
  Lid van het College van censoren (15.05.2017-18.05.2020)

 • Vlamingen in de Wereld
  Lid van de Raad van bestuur

 • Concertgebouw Brugge
  Lid van de Raad van bestuur