Financial Research Seminar

Teneinde de reflectie en het onderzoek op het gebied van financiële economie en econometrie te stimuleren, organiseert de Nationale Bank in samenwerking met de KU Leuven, UA, UCL, UGent, ULB, ULg, UMons, UNamur, Université Saint-Louis, Vlerick en VUB seminaries met internationaal gerenommeerde sprekers die hun meest recente onderzoeksresultaten -zowel empirisch als theoretisch-, over relevante onderzoeksdomeinen in finance komen voorstellen.

Het doel van deze seminaries is tweeledig. Enerzijds bieden ze de geïnteresseerden de gelegenheid een uiteenzetting van een internationaal vermaard wetenschappelijk onderzoeker bij te wonen. Anderzijds krijgen de medewerkers van de Bank en van Belgische universitaire instellingen de kans de gastsprekers te ontmoeten en daarbij te profiteren van zijn/haar deskundigheid tijdens zijn/haar verblijf op de Bank.

Geen inhoud gevonden

Bekijk de seminaries die de afgelopen vijf jaar zijn georganiseerd.