Voornaamste referentiedocumenten

Op nationaal niveau

1.1. Belgische wetgeving

Momenteel geldende bepalingen:

Vroegere bepalingen:

1.2. Circulaires en mededelingen van de NBB   

Momenteel geldende circulaires en mededelingen:

Vroegere circulaires en mededelingen:

1.3. Financiële sancties (bevriezing van tegoeden en embargo’s)
1.4. CFI en FSMA

Op Europees niveau

2.1. Europese wetgeving
2.2. Europese Commissie
2.3. Gemengd Comité van Europese toezichthoudende autoriteiten
2.4 Europese Bankautoriteit
2.5 Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfsoensioenen

Op internationaal niveau

3.1. FAG

Aanbevelingen:

Richtsnoeren:

Wederzijdse evaluaties:

3.2. Bazelcomité

Gerelateerde documenten