Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Voor de recentste versie van deze vragenlijst, zie de pagina "Voornaamste referentiedocumenten",  punt 1.3 "Momenteel geldende circulaires en mededelingen".

Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme