Circulaire NBB_2021_07 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Voor de recentste versie van deze vragenlijst, zie de pagina "Voornaamste referentiedocumenten",  punt 1.3 "Momenteel geldende circulaires en mededelingen".

Circulaire NBB_2021_07 /Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Bijlagen:

  • Vragenlijst kredietinstellingen pdf - word
  • Vragenlijst beursvennootschappen pdf - word
  • Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
  • Vragenlijst betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
  • Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden (bijlage 1 bij de hierboven vermelde vragenlijsten) xlsx