Zijn er beperkingen op de betaalkracht van bankbiljetten en munten?

Voor biljetten zijn er in principe geen beperkingen op hun wettelijke betaalkracht. Omdat in de praktijk soms coupures van 200 en 500 euro geweigerd worden, werd een memorandum opgesteld met enkele praktische regels.

Voor munten geldt dat een handelaar niet verplicht is voor één betaling meer dan 50 muntstukken te aanvaarden. Een betaling met 50 of minder muntstukken mag in principe dus niet worden geweigerd.

De prijs van de verkoop van roerende goederen of diensten door een handelaar of een dienstverstrekker voor een bedrag van 3000 euro of meer, mag slechts voor 3000 euro in contanten worden betaald. Deze regel is van toepassing zowel voor een afzonderlijke verrichting als voor meerdere deelverrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Voor de verkoop van onroerende goederen mag niet contant betaald worden.