Ik had graag geweten waar een bepaalde persoon bankrekeningen heeft.

De Nationale Bank van België houdt een centraal aanspreekpunt (CAP) bij, waarin alle in België geopende bankrekeningen en bepaalde in België afgesloten financiële contracten worden opgenomen.

De wet bepaalt echter dat enkel bepaalde ambtenaren van de fiscus dit bestand kunnen raadplegen, en slechts in bepaalde bijzondere omstandigheden, in het kader van een strikte procedure vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën. Andere derde personen hebben daar geen toegang toe.

De in het centraal aanspreekpunt geregistreerde personen kunnen gratis een overzicht opvragen van de op hun naam geregistreerde gegevens.

Als u denkt dat u een slapende rekening hebt, kan u dit nakijken in de registers van de slapende tegoeden.

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, kan derden helpen bij hun opzoekingen, door zijn leden te bevragen.