Centraal aanspreekpunt

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Mededeling van de buitenlandse rekeningen aan het CAP
Het CAP bevat eveneens de nummers en de identificatiegegevens van de buitenlandse rekeningen die natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting zelf aan het CAP hebben gemeld: zie hier alle inlichtingen om mee te delen.