Verslag 2022 - Economische en financiële ontwikkelingen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie: PDF

Algemeen overzicht - Aperçu global

Economische en financiële ontwikkelingen

Hoofdstuk 1 : Internationale economie

Hoofdstuk 2 : Monetair beleid in het eurogebied

Hoofdstuk 3 : Inflatie, indexering en loonkosten

Hoofdstuk 4 : Economische activiteit en arbeidsmarkt in België

Hoofdstuk 5 : Financiële ontwikkelingen

Hoofdstuk 6 : Overheidsfinanciën

Hoofdstuk 7 : De Belgische economie moet duurzame welvaart creëren

Le Côté Offre de l'Économie Belge

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht

Prudentieel Toezicht

PDF-versie