Circulaire NBB_2020_21 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/02) inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis