XBRL

XBRL is een snel opkomende computertaal voor de elektronische uitwisseling en standaardisatie van financiële rapportering via het internet. De vzw XBRL België werd opgericht om het gebruik ervan in België aan te moedigen.