International Journal of Central Banking

Het International Journal of Central Banking (IJCB) is een driemaandelijkse publicatie die de activiteiten van de centrale banken uit een theoretische of praktische invalshoek behandelt en bijzondere aandacht besteedt aan het onderzoek inzake monetair beleid en financiële stabiliteit.

In het IJCB worden artikelen opgenomen van een hoge analytische kwaliteit voor een professioneel lezerspubliek.

Het blad is bedoeld om het beste beleidsrelevante en toegepaste onderzoek over het centrale-bankwezen ruim te verspreiden en de communicatie tussen onderzoekers van zowel binnen als buiten de centrale banken te bevorderen. 

Initiatiefnemers zijn de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de Europese Centrale Bank en alle centrale banken van de Groep van Tien (G-10): Banca d'Italia, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Banque de France, Deutsche Bundesbank, Federal Reserve Board, Nationale Bank van België, De Nederlandsche Bank, Sveriges Riksbank en Schweizerische Nationalbank. Een dertigtal andere centrale banken uit de vijf continenten hebben zich bij dat initiatief aangesloten sinds ze met haar tijdschrift van start ging, namelijk de People's Bank of China, de Reserve Bank of India, de centrale bank van de Russische Federatie, het Saudi Arabian Monetary Agency, de Turkse centrale bank, de Bank of Algeria, de Reserve Bank of Australia en de Banco Central do Brasil.