Network for Greening the Financial System (NGFS)

Het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) is een groep van centrale banken en toezichthouders die bereid zijn, op vrijwillige basis, ervaringen uit te wisselen, met elkaar beste praktijken te delen, de beheersing van milieu- en klimaatgerelateerde risico’s in de financiële sector te helpen ontwikkelen en het reguliere financiewezen in te schakelen om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen. Het doel van het netwerk bestaat erin beste praktijken vast te stellen en te stimuleren die binnen en buiten het NGFS moeten worden toegepast, en analytisch werk over groene financiering te verrichten of te gelasten.

Het Secretariaat wordt permanent gevoerd door de Banque de France.